Projekty w toku

OPUS 25

Biomateriały indukujące demetylację DNA jako narzędzia do przyszłych terapii regeneracji neuronów.

czytaj więcej

OPUS 25

Profilowanie molekularne mięsaków tkanek miękkich w krwi obwodowej w aspekcie odpowiedzi na leczenie i wykrywaniu wczesnej wznowy.

czytaj więcej

SONATA 18

Opracowanie nowej immunoterapii przeciwnowotworowej w leczeniu międzybłoniaka z użyciem adenowirusów onkolitycznych uzbrojonych w ligandy ICOS i CD40 w połączeniu z inhibitorami punktów kontrolnych anty-PD1 i anty-CTLA-4.

czytaj więcej

INFRACHIP

Europejska infrastruktura badawcza na potrzeby półprzewodnikowych układów scalonych

czytaj więcej

ICOS

Współpraca międzynarodowa w zakresie półprzewodników

czytaj więcej

DIAGNOTROP

Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)

czytaj więcej

ERA_FABRIC

Tworzenie i łączenie regionalnych ekosystemów badań i innowacji na rzecz odnowionej Europejskiej Przestrzeni Badawczej

czytaj więcej

TEAMING

Zadanie: EXCELLENCE IN TERAHERTZ RESEARCH AND APPLIED SCIENCES (EXTHRAS)

czytaj więcej

Nauka dla społeczeństwa

Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

czytaj więcej

Dyskobol

Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (Dyskobol).

czytaj więcej

EMERGE

Infrastruktura badawcza dla powstającej elektroniki drukowanej (EMERGE).

czytaj więcej

Eukines

Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji (Eukines).

czytaj więcej

ImGen

Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT.

czytaj więcej

MIRPIC

Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni (MIRPIC).

czytaj więcej

Włókniny antymikrobowe

Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej.

czytaj więcej

NCN PRELUDIUM

Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między niskowymiarowymi gazami nośników w polowym tranzystorze tunelowym

czytaj więcej

Społeczna odpowiedzialność nauki

Kampus CEZAMAT – miejscem inspiracji i edukacji. Sztuka przyciągania do nauki i wiedzy

czytaj więcej

INFRASTARt

Zwiększenie dostępności do infrastruktury i oferty Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH i Centrum Badawczego Labs/Warsaw w ramach Politechniki Warszawskiej.

czytaj więcej

NCN OPUS-22

Funkcja komórek tucznych w kontroli wrodzonej odporności immunologicznej przeciwko Candida

czytaj więcej

PRELUDIUM BIS-4

Opracowanie nowych skalowalnych metod wytwarzania bezkwasowych ciekłych kryształów do wykorzystania w produkcji włókien i drukowanych ścieżek z nanorurek węglowych - podejście eksperymentalne i symulacyjne

czytaj więcej

LIDER 14

Platforma prototypowania fotonicznych układów scalonych z azotku krzemu

czytaj więcej

CENTERA2

Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych

czytaj więcej
Skip to content