POB BIOTECHMED-1

Projekt

Nowe strategie  analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc

Opis

Celem projektu Nowe  strategie  analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc” finansowanego w ramach konkursu BIOTECHMED-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB) jest zbadanie możliwości wykorzystania innowacyjnej metodyki szybkiego oznaczania białkowych  antygenów  komórek  nowotworów  litych (PDL-1 i/lub HER2)  za  pomocą  immunoznakowania  połączonego z instrumentalnym odczytem wyniku analizy poza obszarem próbki. Opracowana  metoda  stanowić  ma  uzupełnienie  bądź  alternatywę  dla  wykonywanej manualnie,  wstępnej  oceny  patomorfologicznej  wycinków  tkanek pod  kątem  klasyfikacji do immunoterapii. Rezultaty badań pozwolą na pogłębienie wiedzy nt. immunodiagnostyki nowotworów oraz umożliwią zaproponowanie nowej,  precyzyjnej  i  ilościowej  metodyki  oznaczania  różnorodnych  epitopów  komórek nowotworowych.

Finansowanie

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechniki Warszawskiej, grant badawczy przyznany przez Centrum Badawcze POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Okres realizacji

01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu

200 000,00 zł

Kierownik projektu

  • dr inż. Marcin Drozd 

Skip to content