ICOS

Projekt

Współpraca międzynarodowa w zakresie półprzewodników

Opis

Projekt ICOS (International Cooperation On Semiconductors) dotyczy wsparcia w zakresie międzynarodowej współpracy w dziedzinie półprzewodników (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38). Jego głównym celem jest wsparcie Komisji Europejskiej w jej wysiłkach na rzecz przywrócenia globalnej pozycji Europy w łańcuchu wartości w zakresie półprzewodników, zgodnie z europejską ustawą o chipach (European Chips Act), poprzez identyfikację tematów, w których współpraca badawcza z wiodącymi krajami zajmującymi się półprzewodnikami może być korzystna dla wzrost przemysłu europejskiego.

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy dotyczącej:

a) łańcuchów wartości w zakresie półprzewodników,

b) mocnych stron i luk europejskiego przemysłu,

c) technologii nowej generacji i wyłaniających się (Emerging Technologies).

ICOS powinien być bodźcem do współpracy z innymi wiodącymi krajami, takich jak USA, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Chiny, które mogłyby wzmocnić pozycję Europy, uwzględniając jednocześnie zgodność z europejską polityką zrównoważonego rozwoju, uczciwego handlu i praw człowieka.

Projekt w rezultacie ma stworzyć zestaw zaleceń dla Komisji Europejskiej w zakresie wspólnych inicjatyw badawczych dotyczących określonych tematów z wybranymi wiodącymi krajami oraz oferować wsparcie w ich wdrażaniu, w oparciu o dobrze udokumentowaną analizę łańcuchów wartości i obopólne korzyści z potencjalnej współpracy.

Finansowanie

Projekt finansowany w ramach programu Horyzont Europa na podstawie umowy zawartej z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych.

Koordynator

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (GRENOBLE INP)

Partnerzy

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

INPG ENTREPRISE SA

INSTITUT SINANO ASSOCIATION

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA

POLITECNICO DI TORINO

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

UNIVERSITY COLLEGE CORK – NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV

AENEAS

VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY

DECISION SARL

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE

UNIVERSITEIT GENT

ROBERT BOSCH GMBH

INFINEON TECHNOLOGIES AG

NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV

STMICROELECTRONICS SA

Numer projektu

101092562 — ICOS — HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01

Wartość projektu

2 997 783.75 EUR

Skip to content