Włókniny antymikrobowe

Projekt

„Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej”.

Opis

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji włóknin wielowarstwowych gdzie warstwa zewnętrzna będzie wykazywać właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Warstwę tę stanowi kompozyt polimerowy, zawierający submikronowe cząstki aktywne, który połączy właściwości antyseptyczne jonów srebra i miedzi, cytostatyczne ZnO oraz katalityczne TiO2. Dodatkowo, obecność ZnO i TiO2 cząstek w powiązaniu z procedurą aktywacji powierzchni w wykorzystującej wyładowanie (plazma atmosferyczna lub wyładowanie koronowe) w atmosferze zawierającej wodę nada powierzchni zewnętrznej hydrofilowość konieczną do stworzenia środowiska warunkującego skuteczne działanie jonów Ag+ i Cu2+. Kompozytowa warstwa zewnętrzna będzie osadzona na hydrofobowej warstwie nośnej. Warstwa wewnętrzna zostanie wykonana z włókniny zapewniającej komfort użytkowania lub odpowiednią wytrzymałość w zależności od zastosowań. Do wytworzenia włóknin na poszczególne warstwy zostaną wykorzystane metody elektroprzędzenia, meltblown i spunbond w zależności od funkcji danej warstwy włókniny. Zadania projektu ogniskować się będą na doborze składu napełniacza do wytworzenia włókniny kompozytowej technikami elektroprzędzenia lub melt-blown. Do produkcji warstwy nośnej wykorzystana zostanie metoda melt-blown, która pozwala na otrzymanie hydrofobowych włóknin o wysokich parametrach filtracji. Warstwę wewnętrzną otrzyma się metodą spunbond. Planuje się wytworzenie kilku wariantów warstw w zależności od zastosowań. Ważnym elementem badań będzie opracowanie wiarygodnych testów właściwości antyseptycznych włóknin. Rezultatem projektu będzie technologia produkcji wielowariantowej włókniny, która wykazuje właściwości wiruso-, bakterio- i grzybobójcze. Planowane zastosowanie włókniny to p.w. medyczne środki ochrony indywidualnej, antyseptyczne filtry HEPA różnych klas filtracji do zastosowania w urządzeniach klimatyzacyjnych i przeciwdrobnoustrojowe włókniny budowlane.

Nr projektu

POIR.01.01.01-00-1246/20

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw.
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Lider

HPT Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerzy

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna, 

Politechnika Warszawska

Wartość projektu

31 621 138,08 zł

Skip to content