Mazovian StartUPolis

Projekt

Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”

Opis

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. mazowieckiego regionalnego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w wybranych obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Platforma oferuje pakiet usług w skład, których wchodzą:

 • pomoc  w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia  z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu
 • mentoring
 • obsługa księgowa,  podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej  do rozwoju startupu,
 • w ramach każdej rundy inkubacyjnej wyselekcjonowana grupa wspieranych startupów dostanie możliwość uzupełnienia działań w ramach programu inkubacji o umiędzynarodowienie i sieciowanie na rynku europejskim.

Udział w projekcie umożliwi rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania nowej spółki do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu/usługi.

Uczestnikom oferowana będzie profesjonalną opiekę managerów inkubacji i ekspertów oraz udział w szkoleniach, a także wsparcie technologów z laboratoriami podczas tworzenia produktu/usługi/prototypów, a dla najlepszych także komponent umiędzynarodowienia.

Program szkoleniowy dla startupów oparty jest o metodykę „24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości” i metodykę „Quick Look” – uwzględniającą model KTH Innovation Readiness Level.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego

Koordynator

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Partnerzy

 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego,
 • Start Smart CEE (formalnie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej).

Nr projektu

FEPW.01.01-IP.01-0013/23

Wartość projektu

22 205 592 zł

Skip to content