POB FOTECH-2

Projekt

Zaawansowane materiały i metody amplitudowo-fazowej, bezpikselowej modulacji światła w holografii generowanej komputerowo

Opis

Celem niniejszego Projektu jest kontynuowanie badań nad alternatywnymi materiałami i metodami modulowania światła na potrzeby holografii komputerowej przyszłości. Konkretnie, projekt będzie dotyczył dwóch rodzajów materiałów. Pierwszy z nich to materiał magnetyczny (granat itrowo-żelazowy domieszkowany kobaltem YIG:Co oraz GdFeCo), umożliwiający wykorzystanie ultrakrótkich spolaryzowanych impulsów światła do przełączenia magnetyzacji, a w wyniku zapisu opto-magnetycznego (także fotomagnetycznego). Unikalną zaletą tego materiału jest posiadanie efektu pamięci, przezroczystości dla światła widzialnego oraz ultraszybkie przełączanie z bardzo niewielkim kosztem energetycznym. Drugim materiałem jest mieszanina ciekłego kryształu (5CB, 6CHBT) z nanocząsktami złota, w której wykazano relokację nanocząstek pod wpływem impulsów światła powodujących chwilowe tworzenie domen izotropowych. Celem projektu jest zbadanie możliwości użycia dynamicznie adresowanych struktur obu wyżej wymienionych typów do celów fazowej oraz amplitudowo-fazowej modulacji światła w holografii komputerowej.

Finansowanie

Finansowany w ramach projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Priorytetowy Obszar Badawczy Centrum Badawcze POB Technologie Fotoniczne, konkurs FOTECH-2

Lider

Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

Okres realizacji

 01.01.2021 – 31.12.2023

Wartość projektu

199 180,00 zł

Kierownik projektu

  • dr hab. inż. Michał Makowski
  • prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck – koordynacja zadania w CEZAMAT
Skip to content