politechnika
https://cezamat.eu/wp-content/uploads/2018/12/115_5DSR0831_zDNG.jpg
u nas tworzymy przyszłość

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) Politechniki Warszawskiej jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską przewidywał ustanowienie sieci pięciu laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę.

Laboratoria Centrum prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski.

Sukcesy we wdrożeniach w obszarze high-tech wymagają wsparcia i stałej współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi. W celu jej ułatwienia w ramach Projektu CEZAMAT stworzono Konsorcjum, w którego skład wchodzą:

 • Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum)
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Technologii Elektronowej
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce innowacji

CEZAMAT jest otwarty na innowacyjne pomysły. Nowoczesna i specjalnie do tego celu przygotowana infrastruktura badawcza umożliwia ich realizację aż do etapu wdrożenia przemysłowego. Nasze laboratoria oferują polskim i zagranicznym studentom, doktorantom, przedsiębiorcom, jednym słowem – wszystkim zainteresowanym tworzeniem innowacji, możliwość rozwijania swoich projektów.

Sieć laboratoriów

CEZAMAT jest siecią wyspecjalizowanych laboratoriów, w której skład wchodzą:

 • Laboratorium Centralne – interdyscyplinarne laboratoria zlokalizowane na terenie Politechniki Warszawskiej, ul. Poleczki, Warszawa
 • Specjalistyczne laboratorium zaawansowanych nanotechnologii laserowych Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa
 • Specjalistyczne laboratorium badań spektroskopowych i magnetycznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Hoża, Warszawa
 • Laboratorium kwantowych struktur azotkowych oraz zaawansowanych technik ich charakteryzacji Instytutu Wysokich Ciśnień (PAN), al. Prymasa Tysiąclecia, Warszawa
 • Specjalistyczne laboratorium wytwarzania precyzyjnych masek chromowych oraz mikrooptycznych struktur dyfrakcyjnych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska, Warszawa

Cele

Celem projektu CEZAMAT jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze, która umożliwi interdyscyplinarny rozwój badań nad nowoczesnymi materiałami i technologiami. Dzięki stworzonej infrastrukturze badawczej oraz programom zintegrowanych badań możliwe jest wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie oraz upowszechnienie i wdrażanie nowoczesnych technologii.

Ważnym celem CEZAMAT-u jest transfer zaawansowanych technologii oraz komercjalizacja wypracowanych pomysłów. Centrum jest ośrodkiem stymulującym współpracę pomiędzy mazowieckimi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, biznesem oraz wspiera działania na rzecz rozwoju regionu.

Misja

Utworzenie interdyscyplinarnej platformy w zakresie badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami, która poprzez integrację środowiska naukowego umożliwi podmiotom badawczym i gospodarczym prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie. Wdrażanie uzyskanych w wyniku badań nowoczesnych technologii i upowszechnianie ich w społeczeństwie.

Wizja

CEZAMAT Politechniki Warszawskiej to innowacyjne centrum badawcze inspirujące do prowadzania badań nad zaawansowanymi materiałami i technologiami, które przyniosą przełom w polskiej nauce, zapewniając konkurencyjność Polski i Europy w obszarze wysokich technologii na arenie międzynarodowej.

Skip to content