ERA_FABRIC

Projekt

Tworzenie i łączenie regionalnych ekosystemów badań i innowacji na rzecz odnowionej Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Opis

Głównym celem projektu ERA_FABRIC jest zdefiniowanie, ustrukturyzowanie, stworzenie i potwierdzenie istnienia „połączonej przestrzeni wiedzy” przewidzianej w inicjatywie KE EU ERA Hubs (COM 2020 628 final). We wniosku zostały zdefiniowane trzy odrębne i powiązane ze sobą wymiary, które są istotne dla kształtowania polityki naukowej i innowacyjnej w UE. Zostały one przyjęte jako podstawa do stworzenia struktury społeczności, która ma być budowana i wykorzystywana w trakcie realizacji projektu: 

  1. Huby ERA jako ekosystemy wiedzy dzięki dynamicznej interakcji podmiotów zajmujących się badaniami i rozwojem oraz innowacjami na poziomie regionalnym i międzyregionalnym, z uwzględnieniem różnych kontekstów wiedzy i kultur oraz dopasowania obszarów badawczych i potrzeb przemysłu; 
  2. Huby ERA jako platformy dla wielu interesariuszy służące łączeniu przedstawicieli różnych zaangażowanych grup interesu włączonych w płynną i nieprzerwaną dyskusję na temat priorytetów strategicznych, działań i oceny ich wyników; 
  3. Huby ERA jako zestaw narzędzi do współtworzenia polityki, które należy skonfigurować jako odrębną przestrzeń zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich/regionów, którym historycznie przewodniczyły „doraźne” zestawy instrumentów (np. Programy Ramowe dla R&I, fundusze strukturalne i inwestycyjne, programy współpracy międzyregionalnej i transgranicznej). 

Wizja konsorcjum zakłada, że inicjatywa ERA Hubs stanie się przełomowa i miała istotny wpływ na UE. ERA_FABRIC został zaprojektowany przez wiodących europejskich aktorów w dziedzinie rozwoju regionalnego. 11 partnerów reprezentuje 8 państw członkowskich i jedno państwo stowarzyszone. Po dodaniu listów zainteresowań zebranych przed przedstawieniem wniosku, osiągnięto prawie połowę zasięgu terytorialnego UE-27.

Finansowanie

Projekt finansowany w ramach programu Horyzont Europa na podstawie umowy zawartej z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych.

Lider

ART-ER-SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI (ART-ER)

Partnerzy

FUNDACIO EURECAT (EURECAT)

ECOPLUS.NIEDEROSTERREICHS WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH (ECOPLUS),

INESC TEC – INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA (INESCTEC)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)

TRONDHEIM TECH PORT (TTP)

SVEUCILISTE U SPLITU (UNIST)

MASARYKOVA UNIVERZITA (MU)

AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST (ADRNV)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA (WUT)

Numer projektu

101094821

Wartość projektu

1 429 975.00 EUR

Skip to content