DIAGNOTROP

Projekt

Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW  (DIAGNOTROP)

Opis

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu do specyficznej, szybkiej i wiarygodnej  diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych o etiologii pasożytniczej, bakteryjnej i wirusowej u żołnierzy SZ RP stacjonujących poza granicami kraju i powracających z operacji wojskowych.

Efektem końcowym projektu po zrealizowaniu założonych celów szczegółowych będzie przebadany w warunkach poligonowych i zweryfikowany prototyp testu polowego DIAGNOTROP, który umożliwi warunkach polowych szybką diagnostykę w samobadaniu żołnierza, w kierunku możliwych inwazji pasożytniczych oraz prototyp stacjonarnego DIAGNOTROPU,  umożliwiającego kompleksową diagnostykę żołnierza po powrocie do kraju w ramach laboratoriów wojskowej służby zdrowia. 

W ramach projektu powstaną również rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) pozwalające na wsparcie procedur szkolenia, wykonywania  i interpretacji poszczególnych testów diagnostycznych.

W konsekwencji realizacja projektu przyczyni się do  uniknięcie szkodliwych następstw chorób o utajonym lub skąpo objawowym przebiegu klinicznym, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia żołnierzy.

Wdrożenie wyników projektów przyniesie również wymierne korzyści w postaci zmniejszenie nakładów finansowych na leczenie powikłań i skrócenia  okresu absencji chorobowej żołnierzy.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 12/2022 na wykonanie i finansowanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Lider

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy

Politechnika Warszawska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Uniwersytet Łódzki

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o.

Nr projektu

DOB- BIO-12-04-001-2022

Wartość projektu

Cały projekt: 24 663 305,00 zł   

PW:  2 596 913,00 zł  

Skip to content