NTMED — Klaster Nowych Technologii Medycznych

Wizja

Aktywny partner środowisk gospodarczych i naukowych wspierający transfer technologii w obszarze medycyny i farmacji.

Misja

Klaster wspierający rozwój innowacyjności polskiego sektora wyrobów medycznych i produktów leczniczych poprzez stały dialog z przedstawicielami tej branży i gremiów naukowych w celu udostępnianie nowych rozwiązań i technologii, a także zapewnienia odpowiedzi na zgłaszane potrzeby innowacji w zakresach sygnalizowanych przez partnerów biznesowych oraz będący platformą podejmowania przez nich wspólnych działań i realizacji wspólnych projektów dla efektywnego wykorzystania potencjału zrzeszonych podmiotów.

Cele szczegółowe

  1. Podejmowanie działań zwiększających dostęp do innowacyjnych technologii w obszarze wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz zapewnianie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych.
  2. Efektywne wykorzystywanie zasobów oraz kompetencji członków klastra w celu szybszego transferu technologii w obszarze medycyny i farmacji z uwzględnieniem rozwoju start-upów uzupełniających łańcuch transferu technologii poprzez dostępności infrastruktury badawczej i usług badawczych jednostek naukowych.
  3. Dostarczanie rzetelnych dowodów naukowych i wspieranie tworzenia jasnej ścieżki wprowadzania nowych technologii medycznych do powszechnego stosowania.
  4. Tworzenie założeń i realizacja wspólnych projektów przez członków klastra.
Podnagłówek (1)

Powstanie NTMED – Klastra Nowych Technologii Medycznych

23 listopada 2022 powstał klaster NTMED Klaster Nowych Technologii Medycznych. Przystąpiło do niego 15 podmiotów z obszaru wyrobów medycznych, farmacji i biotechnologii. Umowy podpisano w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w trakcie odbywającej się tam konferencji „Innowacje dla zdrowia”.

Pierwsze zgromadzenie Klastra

28 lutego 2023 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się pierwsze posiedzenie zgromadzenia NTMED Klastra Nowych Technologii Medycznych.

Podczas głosowania została wyłoniona Rada Klastra. Do pierwszej kadencji Rady zostali wybrani: Sanjeev Choudhary, prof. dr hab. Sebastian Granica, dr inż. Wojciech Komnata, Krzysztof Kopeć, dr Remigiusz Kopoczek, dr n. med. Adam Nowiński, dr Karolina Rudnicka, a ze strony Koordynatora Klastra została wskazana Aleksandra Mościcka–Studzińska.

 

Skip to content