Kierownictwo CEZAMAT

 

MARIUSZ WIELEC

Dyrektor


22 182 12 17

ALEKSANDRA MOŚCICKA-STUDZIŃSKA

Zastępca Dyrektora


22 182 13 68

Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. projektów strategicznych

prof. dr hab. inż. Romuald Beck

romuald.beck@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 17

Pełnomocnik ds. strategicznych projektów w zakresie biotechnologii

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska

elzbieta.malinowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 45

Pełnomocnik kwestora

Joanna Ryczkowska

joanna.ryczkowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 77

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

Agnieszka Kurowska

agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 56

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Marchut Marek

marek.marchut@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 70

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Matczak Michał

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 85

Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych

Ewa Kurowska

ewa.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 82

Pełnomocnik Dyrektora ds. infrastruktury informatycznej

Tomasz Szczesny

tomasz.szczesny@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 93

Dział Innowacji i Rozwoju

Dział realizuje zadania związane ze wszystkimi fazami cyklu życia projektu, inicjuje współpracę między firmami a zespołami badawczymi w celu wspólnej realizacji projektów i usług, uczestniczy w procesie przygotowywania wniosków o finansowanie, monitoruje realizację projektów, w tym harmonogramy oraz budżety projektowe, koordynuje przepływ informacji i dokumentacji oraz zarządza ryzykiem w projektach.

Katarzyna Wilbik

Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju

katarzyna.wilbik@pw.edu.pl

tel. 22 182 10 96

Michał Bonin

Główny specjalista ds. projektów

michal.bonin@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 82

Krzysztof Łaba

Główny specjalista ds. projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa

krzysztof.laba@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 69

Michał Potyralski

Specjalista ds. projektów

michal.potyralski@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 68

dr inż. Iga Wasiak-Wojasińska

Specjalista ds. projektów

iga.wojasinska@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 51

Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny zapewnia obsługę administracyjną Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Bettina Czapowska

Kierownik Działu Organizacyjnego

bettina.czapowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 66

Karolina Szabat

Koordynator Sekcji Zamówień Publicznych

karolina.szabat@pw.edu.pl

tel. 22 182 12 48

Krystyna Zielińska

Koordynator Sekcji Utrzymania Czystości

krystyna.zielinska@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 84

Michał Matczak

Koordynator Sekcji Ochrony Mienia

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 85

Tomasz Szczesny

Koordynator Sekcji IT

tomasz.szczesny@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 93

Dział Finansowy

Dział Finansowy zapewnia ciągłość procesów rachunkowości CEZAMAT PW oraz ewidencjonowanie i rozliczanie operacji finansowych dla realizowanych projektów.

Iwona Zduniak

Kierownik Działu Finansowego

iwona.zduniak@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 76

Dorota Czamara

Specjalista ds. finansowych

dorota.czamara@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 36

Ewa Dumania

Główny specjalista ds. projektów strategicznych

ewa.dumania@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 74

Elwira Galińska-Kula

Specjalista ds. rozliczania projektów

elwira.kula@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 65

Ewa Kurowska

Główny specjalista ds. rozliczeń

ewa.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 82

Honorata Środek-Kurowska

Specjalista ds. projektów

honorata.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 10 97

Dział Techniczny

Dział Techniczny zapewnia zabezpieczenie ciągłości poprawnej pracy infrastruktury technicznej, prowadzenie prac konserwacyjnych oraz nadzór nad pracami serwisowymi.

Sławomir Bajan

Kierownik Działu Technicznego

slawomir.bajan@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 52

Grzegorz Andrych

Główny specjalista ds. wentylacji i klimatyzacji

grzegorz.andrych@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 89

Jan Bolesta

Specjalista ds. energetycznych

jan.bolesta@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 86

Marcin Domański

Główny specjalista ds. technicznych

marcin.domanski@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 57

Grzegorz Dziedzic

Główny specjalista ds. technicznych

grzegorz.dziedzic@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 58

Arkadiusz Janiec

Główny specjalista ds. automatyki

arkadiusz.janiec@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 88

Paweł Jędrzejewski

Technik

pawel.jedrzejewski@pw.edu.pl

Marek Marchut

Główny specjalista ds. administracji i eksploatacji budynków
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

marek.marchut@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 70

Michał Matczak

Specjalista ds. BHP i ppoż.
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 85

Mariusz Szulborski

Specjalista ds. instalacji sanitarnych i wentylacji

mariusz.szulborski@pw.edu.pl

tel. 22 182 10 92

Dział Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki

W Dziale podejmowana jest tematyka diagnostyki onkologicznej (profilowanie nowotworów technikami NGS, ONT, ddPCR) oraz realizowane są projekty z zakresu genomiki, tanskryptoniki, epigenetyki, metagenomiki oraz analiza struktury 3D genomu. W obszarze terapeutycznym prowadzone są prace z zakresu terapii onkolitycznych, inżynierii adenowirusów onkolitycznych i adjuwantów (laboratoria w standardzie BSL 2).

dr hab.

Monika Staniszewska

Profesor PW

Kierownik działu


+48 606 438 241

zobacz profil

dr n. med. inż. lek. med.

Aneta Borkowska

Badacz


mgr

Sachin Gadakh

Bioinformatyk

dr

Michalina Kazek

Menedżerka Laboratorium Mikrobiologicznego (1.48)


Adiunkt


zobacz profil

mgr inż.

Monika Maciejewska

Menedżerka Laboratorium Inżynierii Genetycznej i Charakteryzacji Wirusów (4.15)


Młodszy Badacz


zobacz profil

dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr

Teresa Szczepińska

Adiunkt badawczy

Kierowniczka Pracowni Bioinformatyki i Struktury Genomu


zobacz profil

Dział Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu

Dział zajmuje się opracowywaniem sensorów, układów, jak również całych systemów funkcjonalnych, wytwarzanych metodami elektroniki drukowanej. Dział podejmuje się opracowania pełnego cyklu produkcyjnego - od opracowania rozwiązania, poprzez przygotowanie dedykowanych materiałów kompozytowych, po proces druku i wdrożenie.

prof. dr hab. inż.

Małgorzata Jakubowska


mgr inż.

Dominik Baraniecki

Referent ds. technologii


mgr inż.

Filip Budny

Starszy referent ds. badań


zobacz profil

mgr inż.

Jan Dominiczak

Starszy referent ds. badań


dr inż.

Łucja Dybowska-Sarapuk

Adiunkt dydaktyczno-badawczy


dr inż.

Daniel Janczak

Adiunkt dydaktyczno-badawczy


dr inż.

Jakub Krzemiński

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr inż.

Sandra Lepak-Kuc

Adiunkt dydaktyczno-badawczy


zobacz profil

dr hab. inż.

Agnieszka Łękawa-Raus

Adiunkt badawczy


dr inż.

Andrzej Pepłowski

Adiunkt badawczy


zobacz profil

mgr inż.

Weronika Sosnowicz

Starszy referent ds. badań


dr inż.

Jerzy Szałapak

Adiunkt dydaktyczno-badawczy


zobacz profil

mgr inż.

Piotr Walter

Referent ds. technologii


mgr inż.

Izabela Wojciechowska

Starszy referent ds. badań


Dział Diagnostyki Medycznej

Dwa główne obszary działu to opracowywanie mikrosystemów/urządzeń przepływowych o określonej funkcjonalności oraz opracowywanie narzędzi bioanalitycznych do zastosowań diagnostycznych, klinicznych, środowiskowych i innych, bazujących na optycznych i elektrochemicznych biosensorach i biotestach, często z zastosowaniem multifunkcjonalnych nanomateriałów (właściwości magnetyczne, optyczne, katalityczne, zdolność do wiązania docelowych cząsteczek chemicznych).

dr hab. inż.

Mariusz Pietrzak

Profesor PW

Kierownik działu


+48 660 752 733

zobacz profil

dr inż.

Marcin Drozd

Technolog


+48 604 860 566

zobacz profil

dr inż.

Marcin Filipiak

Adiunkt badawczy


dr

Lorico Lapitan Jr.

Adiunkt badawczy


zobacz profil

inż

Bartosz Maciuszek

Samodzielny referent


dr inż.

Katarzyna Tokarska

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr inż.

Maciej Trzaskowski

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr inż.

Kamil Żukowski

Adiunkt badawczy


22 182 11 44

zobacz profil

Dział Biotechnologii Medycznej

Dział specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach biomedycznych w zakresie technologii mikroprzepływowych oraz biomateriałowych, rozwiązujących problemy terapii celowanej, onkologii oraz medycyny implantacyjnej i regeneracyjnej, a także szeroko pojętej biotechnologii.

dr hab. inż.

Elżbieta Jastrzębska

Profesor PW

Kierownik działu


22 182 13 72

22 234 72 53

zobacz profil

dr inż.

Patrycja Baranowska

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr inż.

Magdalena Flont

Adiunkt badawczy

kierownik pracowni


zobacz profil

dr inż.

Ewa Kijeńska-Gawrońska

Adiunkt badawczy

kierownik pracowni


zobacz profil

prof. dr hab.

Marek Krawczyk

Starszy specjalista


dr hab. inż.

Katarzyna Nawrotek

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr n. med.

Weronika Świtlik

Adiunkt badawczy


22 182 11 94

dr inż.

Paulina Trzaskowska

Adiunkt badawczy

kierownik pracowni


zobacz profil

dr

Jakub Trzciński

Adiunkt badawczy


zobacz profil

Dział Magazynowania i Konwersji Energii

W Dziale prowadzone są badania nad ogniwami litowymi z elektrolitem stałym do zastosowań w mikroelektronice i urządzeniach mobilnych. W obszarze konwersji energii realizowane są prace nad mikroogniwami paliwowymi i ogniwami fotowoltaicznymi.

dr inż.

Michał Struzik

Kierownik działu

Adiunkt badawczy


zobacz profil

mgr inż.

Aleksandra Cuper

Referent inżynieryjno-techniczny


zobacz profil

Dział Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS)

SEMINSYS prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w szeroko rozumianych obszarach elektroniki, fotoniki, sensorów i mikrosystemów MEMS/MOEMS, technologii terahercowej, energy harvesting oraz sieci rozproszonych IoT i IoE. Zobacz informacje o dziale

dr inż.

Piotr Wiśniewski

Kierownik działu

adiunkt badawczy


22 182 11 89

zobacz profil

dr

Muthupandian Cheralathan

adiunkt badawczy


mgr inż.

Maciej Filipiak

specjalista ds. naukowo-badawczych


22 182 11 59

zobacz profil

dr inż.

Maciej Haras

adiunkt badawczy


22 182 13 82

zobacz profil

dr inż.

Marcin Juchniewicz

adiunkt badawczy


22 182 11 51

zobacz profil

mgr inż.

Marcin Lelit

specjalista inżynieryjno-techniczny


22 182 11 68

zobacz profil

mgr inż.

Bartosz Michalak

specjalista ds. naukowo-badawczych


22 182 11 71

zobacz profil

mgr

Krzysztof Mieszkowski

asystent badawczy


22 182 13 78

zobacz profil

mgr inż.

Marcin Myśliwiec

asystent badawczy


22 182 11 72

zobacz profil

mgr inż.

Krystian Pavłov

asystent badawczy


22 182 11 74

zobacz profil

dr inż.

Mateusz Słowikowski

adiunkt badawczy


22 182 11 79

zobacz profil

mgr inż.

Bartłomiej Stonio

asystent badawczy


22 182 11 80

zobacz profil
Skip to content