POB BIOTECHMED-1

Projekt

HoLoC – holografia na chipie. Bezznacznikowa metoda obrazowania dysfunkcji mitochondriów w mikrosystemie Lab on Chip

Opis

Głównym celem projektu jest badanie procesu indukcji dysfunkcji mitochondriów w komórkach hepatocytów w wyniku oddziaływania substancji farmakologicznych. Indukowana lekami dysfunkcja mitochondriów postulowana jest jako ważny czynnik determinujący polekowe uszkodzenie wątroby. Dlatego w projekcie przewidziane jest badanie wpływu wybranych leków o potencjale hepatotoksycznym, które mogą powodować uszkodzenia w strukturach mitochondrialnych, możliwe do zaobserwowania na podstawie bezznacznikowej analizy fazy (2D) oraz trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania (3D RI). Projekt realizowany jest we współpracy z zespołem badawczym prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kujawińskiej z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW.

Finansowanie

W ramach grantu badawczego BIOTECHMED 1 „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Priorytetowy Obszar Badawczy, Biotechnologia i inżynieria biomedyczna

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechnika Warszawska

Partnerzy

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej

Okres realizacji

01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu

200 000,00 zł

Kierownik projektu

  • dr inż. Katarzyna Tokarska

Skip to content