NTMED — Klaster Nowych Technologii Medycznych

Jak przystąpić?

O status Członka Klastra mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne, i inne zainteresowane podmioty działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra.

1. Pobierz Deklarację Przystąpienia, wypełnij w dwóch egzemplarzach, a następnie wyślij na adres:
NTMED Klaster Nowych Technologii Medycznych
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii
CEZAMAT Politechnika Warszawska
ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa

lub w przypadku Deklaracji podpisanej elektronicznie na adres e-mail: ntmed.cezamat@pw.edu.pl

2. Rada Klastra podejmuje decyzję o przyjęciu nowych Członków do Klastra zgodnie z Regulaminem Klastra.

3. Po pozytywnej decyzji Rady Klastra następuje zawarcie Umowy o współpracy.

 

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklarację Przystąpienia (DOC)

Pobierz wzór Umowy Klastra (PDF)

Pobierz Regulamin Klastra NTMED (PDF)

 

Skip to content