GRANT WEWNĘTRZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Projekt

Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego

Opis

Projekt ma na celu opracowanie nowoczesnej formulacji zawierającej nano-kompleks kwasu alendronowego związanego kationami wapnia, oraz czynnik lipofilowy, będącej alternatywą do obecnie stosowanej doustnej terapii farmakologicznej w patologicznych zmianach masy kostnej szkieletu ludzkiego. Użycie tak wytworzonej formulacji umożliwi dostarczenie środka terapeutycznego do organizmu w łatwy, bezbolesny sposób eliminując skutki uboczne występujące w obecnej suplementacji doustnej, poprawiając komfort życia pacjentów.

Finansowanie

Granty wewnętrzne Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna

Lider

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

Okres realizacji

01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu

7 300,00 zł

Kierownik projektu

  • dr Jakub Trzciński

Skip to content