INFRASTARt

Program

Dofinansowanie udzielane jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 25 000 000 zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Projekt

Zwiększenie dostępności do infrastruktury i oferty Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH i Centrum Badawczego Labs/Warsaw w ramach Politechniki Warszawskiej

Opis

W ramach Programu Politechnika Warszawska uzyskuje wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej, co przedkłada się na rozwój działalności naukowej oraz komercyjnej.

Projekt Politechniki Warszawskiej zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej w ramach projektów:

  1. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT – nr umowy: POIG.02.01.00-14-168/08-07
  2. Fotonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego – nr umowy: POIG.02.01.00-14-197/09-08
  3. Utworzenie grupy innowacyjnych, komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-, nano- i optoelektroniki  – nr umowy: POIG.02.01.00-14-138/08-07

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INFRASTARt 

Wykonawca

Politechnika Warszawska 

Nr projektu

INFRASTARt-I/0004/2021-00

Wartość projektu

Dofinansowanie  projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m. in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Skip to content