Eukines

Projekt

Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji; Eukines

Opis

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych nanoszonych technikami drukarskimi, które posłużą do wytwarzania sensorów do telerehabilitacji ortopedycznej, sportowej i kardiologicznej.

Innowacja produktowa zostanie uzyskana na drodze zaplanowanych prac B+R ukierunkowanych na opracowanie technologii materiałowych do produkcji dwóch rodzajów czujników: sił nacisku oraz elektrochemicznych. Pierwsze z nich będą zaimplementowane w formie wkładek do butów w celu zdalnego monitorowania procesu rehabilitacji ortopedycznej. Druga grupa będzie obejmowała pomiar stężenia mleczanów i pH oraz pomiary pomocnicze (temperatura, wilgotność). Zastosowaniem tych czujników, drukowanych na elastycznej folii naklejanej na skórę (tzw. elektronicznych tatuaży), będzie monitorowanie wysiłku pacjenta.

Opracowane rozwiązania będą stanowiły zupełnie nową jakość pod kątem prowadzenia rehabilitacji dzięki małej masie, dużej elastyczności i działaniu bezprzewodowemu oraz przystępnej cenie. Cechy te pozwolą na śledzenie procesu usprawniania chorych w warunkach ich swobodnego funkcjonowania poza gabinetem lekarskim, dostosowując zalecenia medyczne na bieżąco i zwiększając wydajność jednostkową i systemową opieki medycznej. Co więcej, dzięki technologii elektroniki drukowanej urządzenia będą mogły być wytwarzane w procesach wielkoformatowych, co spowoduje uzyskanie relatywnie niskiej ceny a tym samym udostępni je dla szerokiej grupy odbiorców. W ramach projektu oprócz badań nad technologiami materiałowymi przewidziane są:

  • Badania kliniczne mające na celu zdefiniowanie metodologii pomiaru i kluczowych parametrów funkcjonalnych wytwarzanych materiałów;
  • Prace rozwojowe, których efektem będzie opracowanie elektronicznych układów komunikacji i zasilania do prowadzenia pomiarów;
  • Przeskalowanie technologii do przemysłowej produkcji wielkoseryjnej;
  • Testy i certyfikację biozgodności, dokonanie zgłoszeń patentowych i przygotowanie dok. wdrożeniowej rozwiązań.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG-III „Nowoczesne technologie materiałowe”.

Lider

Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr projektu

TECHMATSTRATEG-III/0032/2019-00

Partnerzy

NovelInks sp. z o.o., 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

TALKIN THINGS sp. z o.o.

Wartość projektu

  • Cały projekt: 9 929 395,86 zł
  • PW: 4 448 993,50 zł
Skip to content