Społeczna odpowiedzialność nauki

Projekt

Kampus CEZAMAT – miejscem inspiracji i edukacji. Sztuka przyciągania do nauki i wiedzy.

Program

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Opis

Celem projektu jest upowszechnianie badań naukowych prowadzonych w CEZAMAT poprzez organizację w ramach szerokiego interdyscyplinarnego programu „Kampus inspiracji i edukacji” następujących działań:

  • kampania promocyjna szeroko popularyzująca naukę oraz inspirująca środowisko startupowe do kreacji nowych obszarów wykorzystania rozwiązań tworzonych i rozwijanych w CEZAMAT
  • jedna edycja Festiwalu Filmów Naukowych – organizacja festiwalu filmów w myśl idei „Obraz jest wart tysiąca słów”. Na festiwalu zostaną wyświetlone najlepsze filmy o tematyce naukowej zgłoszone w ramach konkursu
  • jedna edycja Hackathonu – wykorzystanie rozwiązań / technologii rozwijanych w CEZAMAT w celu kreacji nowych / przyszłościowych obszarów ich wykorzystania
  • cykl 48 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich, ukazujących w przystępny sposób m.in. zagadnienia chemii, inżynierii materiałowej, fotoniki
  • stworzenie w CEZAMAT „okna wystawowego – science market” – w części ogólnodostępnej CEZAMAT możliwe będzie prezentowanie / dostęp do „produktów naukowych” CEZAMAT: wyników badań, nowych technologii, ale również wielu praw, zasad, założeń z obszaru: bionanotechnologii, fotoniki oraz inteligentnych materiałów

Finansowanie

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wykonawca

Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Numer projektu

SONP/SP/514095/2021

Wartość projektu

Dofinansowanie: 240 000,00 zł

Całkowita wartość: 266 666,67 zł

 

 

Skip to content