INFRACHIP

Projekt

Europejska infrastruktura badawcza na potrzeby półprzewodnikowych układów scalonych

Opis

InfraChip stworzy pierwszą zintegrowaną, rozproszoną infrastrukturę badawczą jako szerszą europejską platformę na rzecz zrównoważonego rozwoju przyszłych półprzewodnikowych układów scalonych nowej generacji. InfraChip zmobilizuje masę krytyczną ludzi, wiedzę ekspercką, bloki technologiczne oraz inwestycje kapitałowe w najnowocześniejszy sprzęt, aby sprostać dwutorowej transformacji UE (cyfrowej i ekologicznej) oraz zapewnić zdolność Europy do innowacji na wczesnym i średnim poziomie gotowości. Opierając się na istniejących społecznościach infrastruktur badawczych, a mianowicie ASCENT+ w nanoelektronice, EMERGE w zrównoważonej elastycznej elektronice i EnABLES w zasilaniu Internetu rzeczy (IoT), inicjatywa InfraChip przyczyni się do rozwoju najnowocześniejszych technologii poprzez wspieranie kompleksowych multi- i -transdyscyplinarnych projektów na potrzeby technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Te zorientowane na wyzwania projekty będą ukierunkowane na wprowadzenie nowych materiałów, weryfikację koncepcji i studia wykonalności nowych procesów produkcyjnych lub przełomowych technologii. Aby przyspieszyć przenoszenie wyników z laboratorium do fabryki, InfraChip skieruje działania projektowe do ośrodków testowania i eksperymentowania, europejskich centrów innowacji cyfrowych i linii pilotażowych. InfraChip będzie również rozwijać talenty i szkolić wykwalifikowaną kadrę w ramach programu akceleracji badań oraz dodatkowych praktycznych kursów i zasobów edukacyjnych, aby wspierać innowatorów rozpoczynających karierę zawodową oraz przemysł półprzewodnikowy. Jako całość InfraChip znacząco przyczyni się do zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego w ramach celów Europejskiego Aktu w sprawie chipów.

Finansowanie

Projekt finansowany w ramach programu Horyzont Europa na podstawie umowy zawartej z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych.

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE CORK – NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK (TYNDALL)

Partnerzy

ELLINIKO MESOGEIAKO PANEPISTIMIO (HMU)

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH „DEMOKRITOS” (NCSRD)

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS)

UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIASASSOCIACAO

LABORATORIO IBERICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA LIN (INL)

JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH (JOR)

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB (CHALMERS)

GESELLSCHAFT FUR ANGEWANDTE MIKRO UND OPTOELEKTRONIK MIT

BESCHRANKTERHAFTUNG AMO GMBH (AMO)

POLITECHNIKA WARSZAWSKA (WUT)

INSTITUT SINANO ASSOCIATION (SiNANO)

MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES (MINALOGIC)

SILICON SAXONY E.V. (SiSax)

Numer projektu

101131822 — INFRACHIP — HORIZON-INFRA-2023-SERV-01

Wartość projektu

14 457 464.38 EUR

Skip to content