mgr Krzysztof Mieszkowski

Asystent badawczy

Biografia

Krzysztof Mieszkowski absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 do 2012 roku był pracownikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zajmował się finansowanie projektów w sferze B+R z funduszy strukturalnych oraz strategią nauki i szkolnictwa wyższego. Od 2012 procował we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej w Sewilli, gdzie zajmował się implementacją koncepcji inteligentnych specjalizacji na poziomie Unii Europejskiej. W maju 2020 roku dołączył do zespołu CEZAMAT jako specjalista ds. projektów, a od października 2022 zajmuje stanowisko asystenta badawczego Centrum. Kierownik projektów SmartFestival, CEZAMAT HUB, Mazovia EDIH, ERA_FABRIC.

Obszar badań

  • Ekosystemy innowacji
  • Polityka naukowa i innowacyjna
  • Instytutcje sektora B+R
  • Zarządzenie technologiami

Wybrane publikacje

  1. Mieszkowski, Krzysztof; Barbero, Javier; ,,Territorial patterns of R&D+ I grants supporting Smart Specialisation projects funded from the ESIF in Poland’’, Regional Studies , 55 , 3, 390-401, 2021, Routledge.
  2. Rakhmatullin, R; Hegyi, FB; Ciampi, SK; Gomez, J; Mieszkowski, K; ,,Methodological Manual, Developing Thematic Interregional Partnerships for Smart Specialisation. A Practical Guide to Building and Managing Interregional Smart Specialisation Partnerships.’’, Luxembourg: Office of the European Union. DOI: https://doi. org/10.2760/564759, 2020.
  3. Gianelle, Carlo; Guzzo, Fabrizio; Mieszkowski, Krzysztof; ,,Smart Specialisation: what gets lost in translation from concept to practice?’’, Regional Studies, 2019, Routledge.
  4. Gianelle, Carlo; Guzzo, Fabrizio; Mieszkowski, Krzysztof; ,,Smart Specialisation at work: Analysis of the calls launched under ERDF Operational Programmes," JRC Technical Reports, S3 Working Paper Series No. 11/2017, 2017, European Commission. JRC106974, Seville.
  5. FORTE, Inmaculada PERIANEZ; Elisabetta, MARINELLI; FORAY, Dominique; EDWARDS, John Huw; PERTOLDI, Martina; Morgan, Kevin; MIESZKOWSKI, Krzysztof; PRIETO, Javier GOMEZ; Nauwelaers, Claire; RAKHMATULLIN, Ruslan; ,,Implementing smart specialisation strategies: A handbook’’, 2016, Joint Research Centre (Seville site).
  6. Mieszkowski, Krzysztof; Kardas, Marcin; ,,Facilitating an entrepreneurial discovery process for smart specialisation. The case of Poland’’, Journal of the Knowledge economy, 6, 2, 357-384, 2015,Springer US.
Skip to content