dr inż. Andrzej Pepłowski

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwent międzywydziałowego kierunku Inżynieria Biomedyczna (2015r.), w obu pracach dyplomowych zajmował się drukowanymi elektrodami do pomiaru poziomu glukozy. W ramach studiów doktoranckich badał technologie związane z szeroką gamą sensorów typu wearable. W 2019r. obronił pracę doktorską pt. „Drukowane czujniki potencjometryczne do monitorowania pH w leczeniu ran” z wyróżnieniem, pozyskując również na opracowane przez siebie rozwiązanie ochronę patentową.

Obecnie zajmuje się projektami B+R związanymi z drukowanymi urządzeniami elektronicznymi z zakresu czujników biomedycznych. Obejmują one m.in. projekt EUKINES i opracowanie wkładek do monitorowania chodu oraz tatuaży elektronicznych do monitorowania wysiłku.

Obszar badań

  • Urządzenia wearable
  • Drukowane czujniki elektrochemiczne
  • Pomiary biomedyczne

Wybrane publikacje

  1. Pepłowski, A., Budny, F., Jarczewska, M., Lepak-Kuc, S., Dybowska-Sarapuk, Ł., Baraniecki, D., ... & Jakubowska, M. (2022). Self-Assembling Graphene Layers for Electrochemical Sensors Printed in a Single Screen-Printing Process. Sensors, 22(22), 8836.
  2. Dusiło, K., Wojcieszek, J., Pepłowski, A., Kuczak, J., & Górski, Ł. (2022). Silver-ligand complex as an additive in polymeric membranes of screen-printed fluoride-selective electrodes. Microchemical Journal, 108129.
  3. Pepłowski, A., Rathi, S., Piotrkowski, B., Ziółkowski, R., Janczak, D., Krzemiński, J., ... & Jakubowska, M. (2020). Electrochemistry of Graphene Nanoplatelets Printed Electrodes for Cortical Direct Current Stimulation. Frontiers in Neuroscience, 14, 594235.
  4. Pepłowski, A., Walter, P. A., Janczak, D., Górecka, Ż., Święszkowski, W., & Jakubowska, M. (2018). Solventless conducting paste based on graphene nanoplatelets for printing of flexible, standalone routes in room temperature. Nanomaterials, 8(10), 829.
  5. Janczak, D., Peplowski, A., Wroblewski, G., Gorski, L., Zwierkowska, E., & Jakubowska, M. (2017). Investigations of printed flexible pH sensing materials based on graphene platelets and submicron RuO2 powders. Journal of Sensors, 2017.
Skip to content