Dr Lorico Lapitan Jr.

Adiunkt badawczy

Biografia

Otrzymał tytuł licencjata i magistra na Uniwersytecie of Santo Tomas na Filipinach. Stopień doktora zdobył na University of Leeds w Wielkiej Brytanii w 2018 r. Był stypendystą międzynarodowych programów naukowych na Tokyo University of Technology w Japonii w oraz Academia Sinica na Tajwanie. Obecnie jest adiunktem i prowadzi badania w ramach stażu podoktorskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystania biosensorów do wykrywania pirocyjaniny, diagnostyki chorób przenoszonych przez pasożyty i wczesnej diagnostyki nowotworów.

Obszar badań

  • Biosensory wykorzystujące techniki beznacznikowe
  • Wczesna diagnostyka nowotworów
  • Oznaczanie/wykrywanie biomarkerów

Wybrane publikacje

  1. Lapitan, Lorico Jr, DS and Zhou, D (2020), A Simple magnetic Nanoparticle-Poly-Enzyme Nanobead Sandwich Assay for Direct, Ultrasensitive DNA Detection. In: Kumar, CV, (ed.) Nanoarchitectures Built with Carbon Nanotubes and Magnetic Nanoparticles. Methods in Enzymology, 630, Elsevier ISBN 9780128201435
  2. Lapitan, Lorico Jr. DS, Yihan Xu, Yuan Guo, and Dejian Zhou. “Combining magnetic nanoparticle capture and poly-enzyme nanobead amplification for ultrasensitive detection and discrimination of DNA single nucleotide polymorphisms.” Nanoscale, 11, no. 3 (2019): 1195-1204.
  3. Lapitan, Lorico Jr. DS, Guo, Y., Zhou, D., (2015) Nano-enabled bioanalytical approaches to ultrasensitive detection of low abundance single nucleotide polymorphisms. Analyst, 140, 3872-3887.
  4. Choi, Sooseok, Lapitan, Lorico Jr. DS, Cheng, Yingying, Watanabe, Takayuki, (2014), Synthesis of Cobalt Boride Nanoparticles using RF Thermal Plasma, Advanced Powder Technology, 25, 365- 371.
  5. Lapitan, Lorico Jr. DS, Tongol, B.J.V., Yau, S.-L., (2012) In situ Scanning Tunneling Microscopy imaging of electropolymerized poly(3,4-ethylene dioxythiophene) on iodine-modified Au(111) single crystal electrode, Electrohimica Acta, 62, 433 – 440.
Skip to content