mgr inż. Magdalena Flont

Asystent

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (2015). Obecnie pełni funkcję asystenta badawczego w CEZAMAT PW oraz realizuje pracę doktorską w Katedrze Biotechnologii Medycznej Wydziału Chemicznego PW. Tematyka jej badań związana jest z projektowaniem przestrzennych modeli nowotworów jajnika i piersi z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz zastosowaniem ich do analizy skuteczności terapii przeciwnowotworowych. Jest współautorką 13 wysoko punktowanych prac badawczych (indeks Hirsha 5). Jest także laureatką czterech konkursów krajowych i międzynarodowych oraz stypendystką naukowego Warszawskiego Konsorcjum Chemicznego (stypendium KNOW, 2016) i Fundacji im. Czesława Rodkiewicza (2019). Była wykonawcą w kilku projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu badań in vitro z wykorzystaniem hodowli komórkowych 3D, projektowaniu mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz analizie komórek nowotworowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badania cytotoksyczności oraz efektywności terapeutycznej leków nowej generacji.

Wybrane publikacje

 1. Flont (Bułka) M., Jastrzębska E., Brzozka Z., 2020, Synergistic effect of the combination therapy on ovarian cancer cells under microfluidic conditions, Anal Chim Acta, 1100, 138-148.
 2. Flont (Bułka) M., Jastrzębska E., Brzozka Z., 2020, A multilayered cancer-on-a-chip model to analyze the effectiveness of new-generation photosensitizers, Analyst, 2020, 145, 6937-6947.
 3. Chudy M., Tokarska K., Jastrzębska E., Bułka M., Drozdek S., Lamch Ł., Wilk K., Brzózka Z., 2017, Lab-on-a-chip systems for photodynamic therapy investigations, Biosens Bioelectron., 101, 37-51.
 4. Lamch Ł, Pucek A., Kulbacka J., Chudy M., Jastrzębska E., Tokarska K., Bułka M., Brzózka Z., K.A. Wilk, 2018, Recent progress in the engineering of multifunctional colloidal nanoparticles for enhanced photodynamic therapy and bioimaging, Adv Colloid Interface Sci., 261, 62-81.
 5. Bułka M., Jastrzębska E., Bazylińska U., Dybko A., Chudy M., Wilk K.A., Brzózka Z., 2020, Cyto- And photocytotoxicity of nanophotosensitizers on a 3D multilayer ovarian cell culture in a microfluidic system, 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2017, 1001-1002.
 6. Bułka M., Jastrzębska E., Bazylińska U., Dybko A., Chudy M., Wilk K.A., Brzózka Z., 2018, A microfluidic system to evaluate the effectiveness of new-generation drugs in combination therapy on ovarian cancer, 22nd International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2018, 3, 1452-1454.
 7. Jastrzębska E., Bułka M., Rybicka N., Żukowski K., 2015, Analysis of the efficiency of photodynamic therapy using a microsystem for mono-, co- and mixed cultures, Sensors and Actuators B: Chemical. 221, 1356-1365.
 8. Jastrzębska E., Bazylinska U., Bułka M., Tokarska K., Chudy M., Dybko A., Wilk K.A., Brzózka Z., 2016, Microfluidic platform for photodynamic therapy cytotoxicity analysis of nanoencapsulated indocyanine-type photosensitizers, Biomicrofluidics, 10, 014116.
 9. Tokarska K., Bułka M., Bazylińska U., Jastrzębska E., Chudy M., Bybko A., Wilk K.A. Brzózka Z., 2016, Evaluation of nanoencapsulated verteporfin’s cytotoxicity using a microfluidic system, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 127, 39-48.
 10. Jastrzebska E., Zuchowska A., Flis S., Sokolowska P., Bulka M., Dybko A., Brzozka Z., 2018, Biological characterization of the modified poly(dimethylsiloxane) surfaces based on cell attachment and toxicity assays, Biomicrofluidics, 12, 044105.

Rozdziały w monografiach

 1. Bułka M., Jastrzębska E., 2018, Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems, Rozdział 8: Heart-on-a-chip systems, red. E. Jastrzebska, Z.Brzozka, Springer, 169-199 (rozdział w monografii).

Patenty

 1. Bułka M., Jastrzębska E., Żukowski K., Dybko A., Brzózka Z., 2018, Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych, P.426675

Zgłoszenia patentowe

 1. Flont (Bułka) M., Jastrzębska E., Mackiewicz Z., Brzózka Z., 2018, Mikrosystem przepływowy do trójwymiarowej hodowli komórek, nr zgłoszenia: P.427667
Skip to content