dr inż. Patrycja Baranowska

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego PW (mgr inż. 2017). W październiku 2022 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej pt. „Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2”. W 2019 roku została kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe centrum Nauki – grantu Preludium 17 pt.: "Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym". Wykonawca w 3 projektach naukowych: LIDER NCBiR (2017) SONATA NCN (2017-2018), SONATA BIS NCN (od 2021). Od 2022 roku pracuje jako asystent w Pracowni biomedycznych systemów przepływowych i inżynierii komórkowej CEZAMAT. Prowadzone badania dotyczą opracowania mikrosystemów przepływowych do hodowli trójwymiarowych modeli badawczych znajdujących zastosowanie w badaniach diagnostycznych oraz badaniach nowych, potencjalnych środków terapeutycznych.

Obszary badań

 • Projektowanie i wytwarzanie mikrosystemów przepływowych do hodowli 2D i 3D modeli komórkowych
 • Wykorzystanie mikrosystemów przepływowych do modelowania organów i tkanek
 • Badania biomateriałów do zastosowań w mikrosystemach przepływowych
 • Badania przesiewowe potencjalnych środków terapeutycznych

Wybrane publikacje

 • Sokolowska P., Jastrzebska E., Dobrzyn A., Brzozka Z., Investigation of the therapeutic potential of new antidiabetic compounds using Islet-on-a-chip microfluidic model, Biosensors 2022, 12(5):302.
 • Sokolowska P., Zuchowska A., Brzozka Z., Why can organoids improve current Organ-on-Chip platforms? Organoids 2022, 1, 69–84.
 • Sokołowska P., Żukowski K., Janikiewicz J., Jastrzębska E., Dobrzyń A., Brzózka Z. Islet-on-a-chip: Biomimetic micropillar-based microfluidic system for three-dimensional pancreatic islet cell culture. Biosensors & Bioelectronics, 2021, 183, 1-8.
 • Sokołowska P., Janikiewicz J., Jastrzębska E., Dobrzyń A., Brzózka Z. Combinations of regenerative medicine and Lab-on-a-chip systems: new hope to restoring the proper function of pancreatic islets in diabetes. Biosensors & Bioelectronics, 2020, 167, 1-11.
 • Sokołowska P., Żukowski K., Lasocka I., Szulc-Dabrowska L., Jastrzębska E. Human mesenchymal stem cell (hMSC) differentiation towards cardiac cells using a new microbioanalytical method. Analyst, 2020, 145, 3017-3028.
 • Brzozka Z., Sokołowska P., Żukowski K., Janikiewicz J., Jastrzębska E., Dobrzyń A., Lab-on-a-Chip System for Developing and Fluorescence Imaging a Three-Dimensional Model of Pancreatic Islets Under Flow Conditions. 2020ECS Meeting Abstracts MA2020-01(27): 1984- 1984.
 • Jastrzebska E., Zuchowska A., Flis S., Sokolowska P., Bulka M., Dybko A., Brzozka Z. Biological characterization of the modified poly(dimethylsiloxane) surfaces based on cell attachment and toxicity assays. Biomicrofluidics, 2018, 12, 044105.
 • Kobuszewska A., Sokołowska P. Jastrzebska E. Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems, Rozdział 9: Cardiac Cell Culture Microtechnologies Based on Stem Cells. red. E. Jastrzebska, Z.Brzozka, Springer, 201-225 (rozdział w monografii).
Skip to content