dr Teresa Szczepińska

adiunkt badawczy
kierownik pracowni Bioinformatyki i Struktury Genomu

Wykształcenie

Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - 2007-2012 Doktorat z nauk biologicznych w zakresie biologii - bioinformatyki.

Studia magisterskie na Vrije Universiteit w Amsterdamie - 2007 r. Magisterium z bioinformatyki.

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim 2002-2006 Licencjat z biotechnologii w specjalności biologia molekularna.

Przebieg pracy naukowej

 • 2022-10 - obecnie - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej. Kierownik Pracowni Bioinformatyki i Struktury Genomu.
 • 2020-07 - 2022-09 - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej. Postdoc w grupie prof. Dariusza Plewczyńskiego.
 • 2018-10 - 2020-09 - Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Postodc, Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, grupa prof. Dariusza Plewczyńskiego.
 • 2019-02 - 2019-06 - Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Berlin, Niemcy. Staż w grupie prof. Any Pombo.
 • 2017-08 - 2018-08 - Urlop rodzicielski
 • 2015-10 - 2017-08 - Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski. Postodc, Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, grupa prof. Dariusza Plewczyńskiego.
 • 2015-02 - 2016-01 - Urlop rodzicielski.
 • 2012-10 - 2015-01 - Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Postdoc, Laboratorium Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej, grupa prof. Andrzeja Dziembowskiego.
 • 2007-10 - 2012-09 - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk. Doktorantka, Pracownia Bioinformatyki i Biologii Systemowej, grupa prof. Krzysztofa Pawłowskiego.
 • 2011-01 - 2011-03 - University of Texas Medical Branch, Galveston, USA. Staż doktorski w grupie prof. Małgorzaty Rowickiej-Kudlickiej.
 • 2009-02 - Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja. Staż doktorski, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, grupa prof. Rolfa Ohlssona.

Obszary Badań

Bioinformatyka. Struktura trójwymiarowa genomu.

Wybrane publikacje

 • ‘In vitro immune evaluation of adenoviral vector-based platform for infectious diseases.’ Baran J, Kuryk Ł, Szczepińska T, Łaźniewski M, Garofalo M, Mazurkiewicz-Pisarek A, Mikiewicz D, Mazurkiewicz A, Trzaskowski M, Wieczorek M, Pancer K, Hallmann E, Brydak L, Plewczynski D, Ciach T, Mierzejewska J, Staniszewska M. BioTechnologia (Pozn). 2023
 • ‘Novel combinatorial therapy of oncolytic adenovirus AdV5/3-D24-ICOSL-CD40L with anti PD-1 exhibits enhanced anti-cancer efficacy through promotion of intratumoral T-cell infiltration and modulation of tumour microenvironment in mesothelioma mouse model.’ Garofalo M, Wieczorek M, Anders I, Staniszewska M, Lazniewski M, Prygiel M, Zasada AA, Szczepińska T, Plewczynski D, Salmaso S, Caliceti P, Cerullo V, Alemany R, Rinner B, Pancer K, Kuryk L. Front Oncol. 2023
 • ‘Multi-scale phase separation by explosive percolation with single-chromatin loop resolution.’ Sengupta K, Denkiewicz M, Chiliński M, Szczepińska T, Mollah AF, Korsak S, D'Souza R, Ruan Y, Plewczynski D. Comput Struct Biotechnol J. 2022
 • ‘Genomic Marks Associated with Chromatin Compartments in the CTCF, RNAPII Loop and Genomic Windows.’ Szczepińska T, Mollah AF, Plewczynski D. Int J Mol Sci. 2021
 • ’Intermingling of chromosome territories’ Szczepinska T, Rusek AM, Plewczynski DM, Genes, Chromosomes & Cancer (GCC) special issue on ’The 3D Nuclear Architecture of the Genome’. 2019 Jul;58(7):500-506
 • ’The structural variability of the influenza A hemagglutinin receptor-binding site.’ Lazniewski M,Dawson WK, Szczepinska T, Plewczynski DM. Brief Funct Genomics. 2017 Dec 13.
 • ’3DFlu: database of sequence and structural variability of the influenza hemagglutinin at populaion scale.’ Mazzocco G, Lazniewski M, Migdał P, Szczepińska T, Radomski JP, Plewczynski DM. Database (Oxford). 2016 Oct 2;2016
 • ’DIS3 shapes the RNA polymerase II transcriptome in humans by degrading a variety of unwanted transcripts’ Szczepinska T, Kalisiak K, Tomecki R, Labno A, Borowski LS, Adamska D, Kosinska J, Dziembowski A Genome Res. 2015 Nov;25(11):1622-33.
 • ’Probabilistic approach to predict substrate specificity of methyltransferases’ Szczepinska T, Kutner J, Kopczynski M, Pawlowski K, Kudlicki A, Dziembowski A, Ginalski K, Rowicka M PLoS Comput Biol. 2014 Mar 20;10(3)
 • ’Genomic positions of co-expressed genes: Echoes of chromosome organisation in gene expression data.’ Szczepinska T, Pawlowski K BMC Res Notes. 2013 Jun 13;6:229
 • ’Novel higher-order epigenetic regulation of the Bdnf gene upon seizures.’ Walczak A, Szczepankiewicz AA, Ruszczycki B, Magalska A, Zamlynska K, Dzwonek J, Wilczek E, Zybura-Broda K, Rylski M, Malinowska M, Dabrowski M, Szczepinska T, Pawlowski K, Pyskaty M, Wlodarczyk J, Szczerbal I, Switonski M, Cremer M, Wilczynski GM. J Neurosci. 2013 Feb 6;33(6)
 • ’A novel protein kinase-like domain in a selenoprotein, widespread in the tree of life.’ Dudkiewicz M, Szczepinska T, Grynberg M, Pawlowski K. PLoS One. 2012;7(2):e32138. Epub 2012 Feb 16.
 • ’A widespread peroxiredoxin-like domain present in tumor suppression- and progression-implicated proteins.’, Pawlowski K, Muszewska A, Lenart A, Szczepinska T, Godzik A, Grynberg M. BMC Genomics.

Patenty / inne osiągnięcia

 • 2023 - grant Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Warszawskiej
 • 2020 - grant IDUB BIOTECHMED-2 Start Politechnika Warszawska
 • 2018 - grant NCN MINIATURA-2
 • 2017 - Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla Zespołu Naukowego z Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w składzie: prof. dr. hab. Andrzej Dziembowski, dr. Hab. Rafał Tomecki, dr Anna Łabno, dr Katarzyna Kalisiak, dr Teresa Szczepińska, lek. med. Tomasz Kuliński za cykl prac pt. „Rola rybonukleaz w regulacji degradacji, obróbki kontroli jakości RNA w jądrze i cytoplazmie komórek ludzkich”.
 • 2016 - DSM, grant Centrum Nowych Technologii
 • 2015 - Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą publikację 2015 roku w dziedzinie genetyki człowieka
Skip to content