dr inż. Jerzy Szałapak

adiunkt naukowo-dydaktyczny

Biografia

Absolwent Wydziału Mechatroniki PW (mgr inż. 2013). W maju 2019 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Opracowanie technologii niskotemperaturowych połączeń elektronicznych z wykorzystaniem nanocząstek srebra na podłożach sztywnych i elastycznych”. W 2020 roku odbył 6-miesięczny staż w Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM w Berlinie, gdzie zajmował się opracowaniem technologii pozwalającej na montaż układów elektronicznych na podłożach tekstylnych. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje elektronikę drukowaną na podłożach polimerowych, tekstylnych i celulozowych, montaż do zastosowań w elektronice wysokich mocy, a także montaż na podłożach elastycznych i tekstylnych. Od 2011 roku związany jest z zespołem naukowym prof. Małgorzaty Jakubowskiej, kierującej w CEZAMAT Działem Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu.

Obszary badań

  • montaż w elektronice wysokich mocy
  • montaż na podłożach elastycznych i tekstylnych
  • wytwarzanie niskotemperaturowych warstw przewodzących na podłożach polimerowych, tekstylnych i celulozowych
  • badanie właściwości fizycznych wytwarzanych warstw kompozytowych

Wybrane publikacje

  • Scenev Vitalij, Szałapak Jerzy Józef, Jakubowska Małgorzata [et al.]: Low‐Temperature Processible Highly Conducting Pastes for Printed Electronics Applications, Advanced Engineering Materials, 2022, vol. In Press, pp.1-8, Article number:2101752. DOI:10.1002/adem.202101752
  • Szałapak Jerzy Józef, Janczak Daniel, Jakubowska Małgorzata [et al.]: Washable, Low-Temperature Cured Joints for Textile-Based Electronics, Electronics (Switzerland), 2021, vol. 10, no. 22, pp.1-10, Article number:2749. DOI:10.3390/electronics10222749
  • Szałapak Jerzy Józef, Kiełbasiński Konrad, Dybowska-Sarapuk Łucja, Krzemiński Jakub, Kowaluk Tomasz, Jakubowska Małgorzata [et al.]: Influence of Carbon Nanoparticles Additives on Nanosilver Joints in LTJT Technology, Journal of Electronic Packaging, 2020, vol. 143, no. 3, pp.1-4, Article number:EP-20-1091. DOI:10.1115/1.4049240
  • Pawłowski Radosław, Kiełbasiński Konrad, Auguścik Monika, Szałapak Jerzy Józef, Krzemiński Jakub, Jakubowska Małgorzata [et al.]: Obtaining of silver nanopowders by the thermal decomposition of fatty silver salts with various chain length, Materials Research Express, 2019, vol. 6, no. 6, pp.1-9, Article number:065046. DOI:10.1088/2053-1591/ab086b
  • Kiełbasiński Konrad, Szałapak Jerzy Józef, Krzemiński Jakub [et al.]: Influence of nanoparticles content in silver paste on mechanical and electrical properties of LTJT joints, Advanced Powder Technology, 2015, vol. 26, no. 3, pp.907-913. DOI:10.1016/j.apt.2015.03.007
  • Szałapak Jerzy Józef*, Krzemiński Jakub, Pawłowski Radosław [et al.]: A Method of Calculating Thermal Diffusivity and Conductivity for Irregularly Shaped Specimens in Laser Flash Analysis, Metrology and Measurement Systems, 2015, vol. 22, no. 4, pp.521-530. DOI:10.1515/mms-2015-0043
Skip to content