mgr inż. Filip Budny

Starszy referent ds. badań

Biografia

Absolwent Wydziału Mechatroniki PW (mgr inż. 2022). Doktorant na kierunku automatyka, elektronika i elektrotechnika z tematyką pracy doktorskiej „Opracowanie technologii wytwarzania polimerowej pasty złotej do zastosowań w elektrochemiczne biosensoryce”. Pracuje w dziale Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu jako referent ds. technologii przy projektach:

  • EUKINES - Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji.
  • IMGEN - Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT.
  • IMDIAG - Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych.
  • EMERGE - Infrastruktura badawcza dla powstającej elektroniki drukowanej.

Zainteresowania

  • elektronika drukowana
  • drukowane sensory elektrochemiczne
  • modelowanie matematyczne
  • Internet Rzeczy (IOT)
  • projektowanie i programowanie systemów wbudowanych

Wybrane publikacje

  • Andrzej Pepłowski, Filip Budny, Marta Jarczewska, Sandra Lepak-Kuc, Łucja Dybowska-Sarapuk, Dominik Baraniecki, Piotr Walter, Elżbieta Malinowska, Małgorzata Jakubowska "Self-Assembling Graphene Layers for Electrochemical Sensors Printed in a Single Screen-Printing Process” in Sensors 2022, 22(22), 8836, doi: 10.3390/s22228836.
Skip to content