dr hab. Monika Staniszewska

Profesor PW

Biografia

Dr hab. n. med. w dyscyplinie biologia medyczna. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunku biologia. Diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją I° w dziedzinie mikrobiologii klinicznej. W latach 2003-2019: kolejno asystent, adiunkt w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH. W latach 2005-2018: główny wykonawca i opiekun w grantach MNiSW i NCN. W latach 2014-2016, kierownik grantu SONATA NCN. W latach 2020-2021: lider zadań badawczych dotyczących aktywności przeciwgrzybiczej włóknin w projekcie współfinansowanym przez NCBiR.

W latach 2019-2020: adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Chemicznym PW. Od grudnia 2020r: adiunkt badawczy w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW. Autorka artykułów w renomowanych czasopismach, a także doniesień i prezentacji na uznanych konferencjach międzynarodowych.

Laureatka stypendium wyjazdowego do CDC w Atlancie przyznanego przez fundację Bila i Melindy Gates oraz nagrody zespołowej III° Rektora WUM i nagrody im. Ludwika Rajchmana II° za osiągnięcia naukowe i publikacyjne. Odbyła kilkumiesięczne staże w ośrodkach zagranicznych: Uniwersytecie Medycznym w Tybindze (Niemcy) oraz Guanajuato w Meksyku. Była promotorem prac dyplomowych na kierunkach: Biotechnologia, Applied Biotechnology Wch, Farmacja WUM i Biologia SGGW. Promotor 2 prac doktorskich realizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Nr I PW. Prowadzi wieloletnie współprace krajowe (NIZP-PZH, UJ, ICHO PAN, IHiT) oraz zagraniczne (Tybinga, Wiedeń, Graz, Padwa, Guanajuato). W ramach działalności dydaktycznej wykłada zagadnienia z zakresu genetyki ogólnej, inżynierii genetycznej i biologii molekularnej dla studentów kierunku Biotechnologia Wch oraz Ochrona Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Obszary badań

Realizuje badania w zakresie: mikrobiologii, biologii molekularnej patogenów, immunologii i immunoterapii. Poszukuje nowych rozwiązań terapeutycznych w chorobach infekcyjnych. W szczególności aktywność badawcza koncentruje się na:

 • poznaniu roli komórek tucznych w przebiegu reakcji zapalnej i molekularnych mediatorów przyczyniających się do bliższego poznania patogenezy w odpowiedzi na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze. Analizie odpowiedzi receptorowej i powiązanych szlaków sygnałowych.
 • poszukiwaniu nowych leków przeciwwirusowych w badaniach: in silico, in vitro oraz ex vivo; potwierdzeniu mechanizmu ich działania, jak również skuteczności w zahamowaniu infekcji wirusowych.
 • opracowaniu uniwersalnej platformy z użyciem niereplikujących adenowirusów, jako uniwersalnych oraz wysoce immunogennych wektorów – adiuwantów w połączeniu z wyselekcjonowanymi epitopami CoV-19 (czynnika etiologicznego SARS-COVID-19). Założenia badawcze mają charakter aplikacyjny i przyczynią się do konstrukcji oraz szybkiego testowania szczepionek ochronnych przeciwko COVID-19 i in. chorobom wirusowym. Badania realizowane we współpracy z ośrodkami krajowymi (NIZP-PZH, UJ) i zagranicznymi (Uniwersytet w Padwie, Włochy).
 • opracowaniu nowych i efektywnych metod immunoterapii w leczeniu pacjentów z nowotworami (np. międzybłoniakiem opłucnej i czerniakiem) z wykorzystaniem terapii łączonej tj. wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand – czynnika stymulującego aktywację limfocytów T oraz anti-PD1 (inhibitora immunologicznego punktu kontroli PD-1). Poznanie mechanizmu działania terapii łączonej i biologii nowotworu oraz opracowanie nowej i efektywne metody leczenia pacjentów z nowotworami. Badania indukcji specyficznej odpowiedzi immunologicznej w projekcie Sonatina (kierownik dr Łukasz Kuryk NIZP-PZH). Projekt realizowany we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w Padwie i Graz (Austria).
 • wytypowaniu antymikotyków skutecznych w leczeniu pacjentów z zakażeniami grzybiczymi. Współpraca z ośrodkami krajowymi (ICHO PAN, Wch PW) i zagranicznymi (Uniwersytet w Guanajuato, Tybindze).
 • wyznaczeniu aktywności przeciwgrzybiczej włóknin mających zastosowanie w obszarze ochrony sanitarnej i medycznej w projekcie współfinansowanym przez NCBiR (Konkurs Szybka ścieżka – Koronawirusy).
 • oznaczeniu aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybiczej oraz przeciwwirusowej materiałów z aktywnym wypełniaczem, prowadzeniu analiz badawczych zgodnie z obowiązującymi standardami (ISO) oraz metodami opracowanymi w oparciu o dane literaturowe (hamowanie adhezji i formowania konglomeratu mikrobiologicznego; współpraca z WIM).
 • inaktywacji cząstek betakoronawirusa OC43 za pomocą UV-C w projekcie IDUB against COVID (kierownik dr Piotr Sobótka Wydział fizyki PW).

Wybrane publikacje

 • Latko-Durałek, P.; Misiak, M.; Staniszewska, M.; Rosłoniec, K.; Grodzik, M.; Socha, R.P.; Krzan, M.; Bażanów, B.; Pogorzelska, A.; Boczkowska, A. The Composites of Polyamide 12 and Metal Oxides with High Antimicrobial Activity. Polymers 2022, 14, 3025. https://doi.org/10.3390/polym14153025
 • Mariangela Garofalo, Katarzyna Wanda Pancer, Magdalena Wieczorek, Monika Staniszewska, Stefano Salmaso, Paolo Caliceti, Lukasz Kuryk. From Immunosuppression to Immunomodulation – Turning Cold Tumours into Hot. Journal of Cancer 2022; 13(9): 2884-2892. https://doi.org/10.7150/jca.71992 Research Paper
 • Kuryk Lukasz, Rodella Giulia, Staniszewska Monika, Pancer Katarzyna Wanda, Wieczorek Magdalena, Salmaso Stefano, Caliceti Paolo, Garofalo Mariangela. Novel Insights Into Mesothelioma Therapy: Emerging Avenues and Future Prospects. Frontiers in Oncology. 12, 2022, https://doi.org/10.3389/fonc.2022.916839
 • Sobotka, P.; Przychodzki, M.; Uściło, K.; Woliński, T.R.; Staniszewska, M. Effect of Ultraviolet Light C (UV-C) Radiation Generated by Semiconductor Light Sources on Human Beta-Coronaviruses’ Inactivation. Materials 2022, 15, 2302. https://doi.org/10.3390/ma15062302
 • Sobiepanek, A.; Kuryk, Ł.; Garofalo, M.; Kumar, S.; Baran, J.; Musolf, P.; Siebenhaar, F.; Fluhr, J.W.; Kobiela, T.; Plasenzotti, R.; Kuchler, K.; Staniszewska, M. The Multifaceted Roles of Mast Cells in Immune Homeostasis, Infections and Cancers. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 2249. https://doi.org/10.3390/ijms23042249
 • M. Staniszewska, T. Zdrojewski, M. Gizińska, M. Rogalska, Ł. Kuryk, A. Kowalkowska, E. Łukowska-Chojnacka. Tetrazole derivatives bearing benzodiazepine moiety—synthesis and action mode against virulence of Candida albicans. European Journal of Medicinal Chemistry, 2022, 114060, https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.114060
 • Staniszewska M, Kuryk Ł, Gryciuk A, Kawalec J, Rogalska M, Baran J, Kowalkowska A. The Antifungal Action Mode of N-Phenacyldibromobenzimidazoles. Molecules 2021, 26, 5463. https://doi.org/10.3390/molecules26185463
 • Staniszewska M, Kuryk Ł, Gryciuk A, Kawalec J, Rogalska M, Baran J, Łukowska-Chojnacka E, Kowalkowska A. In Vitro Anti-Candida Activity and Action Mode of Benzoxazole Derivatives. Molecules 2021, 26, 5008. https://doi.org/10.3390/molecules26165008
 • Garofalo M, Bertinato L, Staniszewska M, Wieczorek M, Salmaso S, Schrom S, Rinner B, Pancer KW , Kuryk L. (2021) Combination Therapy of Novel Oncolytic Adenovirus with Anti-PD1 Resulted in Enhanced Anti-Cancer Effect in Syngeneic Immunocompetent Melanoma Mouse Model. Pharmaceutics. 2021 Apr 14;13(4):547. doi: 10.3390/pharmaceutics13040547. PMID: 33919827; PMCID: PMC8070801.
 • Kuryk L, Bertinato L, Staniszewska M, Pancer KW, Wieczorek M, Salmaso S, Caliceti P, Garofalo M (2020) From Conventional Therapies to Immunotherapy: Melanoma Treatment in Review. Cancers 12(10): 3057. doi.org/10.3390/cancers12103057
 • Gizińska Małgorzata, Staniszewska Anna, Kazek Michalina, Koronkiewicz Mirosława, Kuryk Łukasz, Milner-Krawczyk Małgorzata, Baran Joanna, Borowiecki Paweł, Staniszewska Monika (2020) Antifungal polybrominated proxyphylline derivative induces Candida albicans calcineurin stress response in Galleria mellonella Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 30(23):127545. doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127545
 • Gómez-Gaviria M, Lozoya-Pérez NE, Staniszewska M, Franco B, Niño-Vega GA, Mora-Montes HM (2020) Loss of Kex2 Affects the Candida albicans Cell Wall and Interaction with Innate Immune Cells. J. Fungi 6:57. doi: 10.3390/jof6020057.
 • Staniszewska M. (2020) Virulence Factors in Candida species, Current Protein & Peptide Science 21: 313. doi.org/10.2174/1389203720666190722152415
 • Staniszewska M, Sobiepanek A, Gizińska M, Peña-Cabrera E, Arroyo-Córdoba IJ, Kazek M, Kuryk Ł, Wieczorek M, Koronkiewicz M, Kobiela T, Ochal Z. (2020) Sulfone derivatives enter the cytoplasm of Candida albicans sessile cells. European Journal of Medicinal Chemistry 191: 112139. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112139.
 • Staniszewska M, Gizińska M, Kazek M, de Jesús González-Hernández R, Ochal Z, Mora-Montes HM. (2020) New antifungal 4-chloro-3-nitrophenyldifluoroiodomethyl sulfone reduces the Candida albicans pathogenicity in the Galleria mellonella model organism. Braz J Microbiol 51:5–14. https://doi.org/10.1007/s42770-019-00140-z
 • Łukowska-Chojnacka E, Kowalkowska A, Gizińska M, Koronkiewicz M, Staniszewska M. (2019) Synthesis of tetrazole derivatives bearing pyrrolidine scaffold and evaluation of their antifungal activity against Candida albicans. European Journal of Medicinal Chemistry 164: 106-120. doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.12.044.

Inne osiągnięcia

 1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 2018
  Wynalazek: Staniszewska Monika, Bondaryk Małgorzata, Ochal Zbigniew: Syntetyczna pochodna aromatyczna i jej zastosowanie do zapobiegania lub leczenia grzybic wywołanych Candida spp., Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.410019, Numer patentu/prawa: PL 231671
 2. Wydział Chemiczny 2018
  Wynalazek: Staniszewska Monika, Ochal Zbigniew, Borowiecki Paweł [i in.]: Sulfony halogenometyloarylowe do zastosowania w leczeniu chorób spowodowanych przez Candida albican, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.408200, Numer patentu/prawa: PL 229427
 3. Wynalazek Monika Staniszewska, Karina Rosołoniec, Joanna Baran, Ewa Kijeńska-Gawrońska, Sandra Lepak-Kuc, Paulina Latko-Durałek, Paweł Durałek: Sposób badania adhezji komórek grzybów patogennych do powierzchni materiałów abiotycznych oraz jego zastosowanie w badaniu potencjalnych inhibitorów adhezji., Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.442234
 4. Wynalazek Monika Staniszewska, Joanna Baran, Łukasz Kuryk, Mariangela Garofalo, Katarzyna Wanda Pancer, Anna Mazurkiewicz-Pisarek, Alina Mazurkiewicz, Diana Mikiewicz, Tomasz Ciach, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Sylwia Brzezińska, Agnieszka Iwańska: Kompozycja szczepionki do zastosowania w profilaktyce chorób zakaźnych., Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.442478
Skip to content