usługi badawcze

nano-/mikroelektronika i fotonika
elektronika drukowana i tekstronika
magazynowanie i konwersja energii

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy bieżącą ofertę usług z zakresu nano-/mikroelektroniki i fotoniki, elektroniki drukowanej i tekstroniki, magazynowania oraz konwersja energii oferowanych przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo w oparciu o nasze unikalne doświadczenie, wysoko wyspecjalizowaną kadrę i zaplecze badawcze możemy podjąć się także innych prac po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zachęcamy do kontaktu.
e-mail: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Pobierz katalog usług z zakresu nano-/mikroelektroniki i fotoniki, elektroniki drukowanej i tekstroniki, magazynowania i konwersji energii

  • Wszystkie
  • Badania właściwości mechanicznych
  • Charakteryzacja i badania materiałów
  • Modyfikacja właściwości materiału
  • Procesy czyszczenia
  • Procesy litografii
  • Trawienie warstw
  • Wytwarzanie warstw

Produkcja masek fotolitograficznych

Oferujemy możliwość wytwarzania masek fotolitograficznych metodą elektronolitografii na własnych lub dostarczonych podłożach.

Implantacja jonów

Oferujemy proces implantacji jonów dla potrzeb m.in. elektroniki, optoelektroniki czy spintroniki

Dyfuzja wysokotemperaturowa

Oferujemy wykonanie procesu dyfuzji do zastosowań w mikro- i nanoelektronice, fotonice czy fotowoltaice oraz mikromechanice

Wygrzewanie

Oferujemy proces wygrzewania dużych partii podłoży półprzewodnikowych w kontrolowany sposób

Ultra szybkie wygrzewanie Rapid Thermal Processing (RTP)

Oferujemy procesy ultraszybkiego wygrzewania podłóż krzemowych z możliwością szybkości nagrzewania do 200°C/s.

Łączenie podłoży – Wafer Bonding

Oferujemy łączenie podłoży wytworzonych z różnych materiałów, w tym z materiałów półprzewodnikowych

Elektronolitografia

Elektronolitografia, czyli litografia wiązką elektronową pozwala na bezpośrednie pisanie wzorów na warstwie rezystu

Fotolitografia

Oferujemy pełen proces fotolitografii, zaczynając od przygotowania podłoża, naniesienia warstwy rezystu, naświetlenia oraz wywołania, aż po hartowanie

Rozpylanie magnetronowe

Oferujemy osadzanie warstw metodą rozpylania magnetronowego do zastosowania m.in. w elektronice półprzewodnikowej, fotowoltaice, optoelektronice.

Osadzanie metodą PECVD

Oferujemy osadzanie CVD wspomagane plazmą (PECVD – Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) do zastosowań m.in. w nanoelektronice, fotonice, mikromechanice, pasywacji, hermetyzacji czy wytwarzaniu warstw maskujących

Procesy utleniania termicznego

Oferujemy proces utleniania dużych partii podłoży krzemowych w kontrolowany i powtarzalny sposób.

Procesy osadzania metodą LPCVD

Oferujemy wykonanie w kontrolowany sposób procesów chemicznego osadzania z fazy lotnej warstw polikrzemu oraz azotku krzemu pod obniżonym ciśnieniem

Pulsed Laser Deposition

Oferujemy osadzanie cienkich warstw materiałów tlenkowych metodą ablacji wiązką laserową (Pulsed Laser Deposition)

Trawienie mokre

Oferujemy trawienie różnych podłoży oraz osadzonych warstw w procesach mokrych chemicznych.

Trawienie suche

Oferujemy trawienie w plazmie ICP/RIE (Inductively Coupled Plasma/Reactive Ion Etching).

Laboratoryjne czyszczenie chemiczne

Oferujemy czyszczenie podłoży krzemowych, kwarcowych i masek fotolitograficznych.

Produkcyjne czyszczenie chemiczne

Oferujemy efektywną i powtarzalną realizację procesów czyszczenia dużych partii podłoży krzemowych oraz przygotowanie ich do dalszych kroków technologicznych.

Skaningowa mikroskopia elektronowa

Oferujemy charakteryzację topografii próbek za pomocą wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego

Pomiary elipsometryczne

Wykonujemy kompleksowe pomiary elipsometryczne próbek wraz z ich analizą

Modelowanie i symulacje nowych technologii w zakresie elektroniki i fotoniki

Oferujemy testowanie koncepcji, modelowanie i symulacje struktur, przyrządów i układów oraz procesów.

Doradztwo techniczne w zakresie wdrażania technologii

Oferta doradcza obejmuje działania dotyczące wdrażania technologii na potrzeby wytwarzania przyrządów elektronicznych, fotonicznych, elektroniki drukowanej, biosensorów, rozwiązań mikrofluidycznych oraz MOEMS

Opracowanie materiałów do technik drukarskich

Oferujemy opracowanie materiałów do technik drukarskich pod dedykowane zastosowania.

Badania właściwości elektrycznych

Wykonujemy pomiar natężenia, napięcia, pojemności, częstotliwości prądu, oporu (2-przewody), oporu (4-przewody).

Badania właściwości reologicznych

Wykonujemy pomiar lepkości cieczy nienewtonowskich, rejestrację krzywych płynności oraz wyznaczanie funkcji cieczy nienewtonowskich w warunkach zachowania przepływów podtrzymujących.

Badania wytrzymałościowe

Badamy wytrzymałość materiałów na rozciąganie i ściskanie

Opracowanie spersonalizowanych rozwiązań w obszarze elektroniki drukowanej

Oferujemy opracowanie rozwiązań elektroniki drukowanej, elastycznej, tekstroniki pod wymagane zastosowanie.

Przenoszenie technologii do skali przemysłowej

Oferujemy skalowanie technologii drukarskich do skali przemysłowej

Wykonywanie biowydruków 2D/3D

Oferujemy wykonywanie biowydruków 2D/3D techniką druku bezpośredniego

Wydruki na podłożach trójwymiarowych

Oferujemy wykonywanie funkcjonalnych wydruków na podłożach trójwymiarowych

Usługi doradcze i analiza rozwiązań w zakresie elektroniki drukowanej

Oferujemy specjalistyczne konsultacje w zakresie analizy rozwiązań w obszarze elektroniki drukowanej.

Skip to content