Doradztwo techniczne w zakresie wdrażania technologii

Oferta doradcza obejmuje działania dotyczące wdrażania technologii na potrzeby wytwarzania przyrządów elektronicznych, fotonicznych, elektroniki drukowanej, biosensorów, rozwiązań mikrofluidycznych oraz MOEMS, które zostaną wykorzystane w produktach opracowywanych przez firmę. Usługa może obejmować pomoc w doborze i zakupach odpowiedniej do potrzeb aparatury technologicznej, asystę przy instalacji oraz uruchamianiu urządzeń technologicznych, asystę przy wdrażaniu oraz optymalizacji procesów technologicznych w siedzibie firmy.

Słowa kluczowe: doradztwo, wdrażanie technologii, dobór aparatury, asysta przy wdrażaniu, optymalizacja procesów

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content