Badania właściwości reologicznych

Wykonujemy pomiar lepkości cieczy nienewtonowskich, rejestrację krzywych płynności oraz wyznaczanie funkcji cieczy nienewtonowskich w warunkach zachowania przepływów podtrzymujących. Wykorzystanie reometru obrotowego umożliwia pomiar przy kontrolowanych szybkościach ścinania lub kontrolowanym naprężeniu ścinającym.

Dane techniczne:

 • wymiary: 480 mm x 300 mm x 290 mm,
 • zakres lepkości: 0,002 do 125 000 P,
 • dokładność: 1,0% wartości maksymalnego zakresu,
 • zakres momentu obrotowego: 0,05-50 nm,
 • rozdzielczość momentu obrotowego: 0,01 mNm,
 • zakres prędkości: 0,01 do 1000 min-1,
 • zakres temperatur: -20°C do +180°C,
 • zakres szybkości ścinania: od 0,013 do 6000 s-1,
 • zakres naprężeń ścinających: od 4,5 do 16 300 Pa.

Wykonujemy również pomiary lepkości cieczy przy wykorzystaniu wiskozymetru.

Dane techniczne:

 • zakres prędkości: 0,1-200 obr./min,
 • zakres wykrywania temperatury: -20°C do 180°C,
 • dokładność pomiaru lepkości: ±1,0% pełnego zakresu skali,
 • powtarzalność lepkości: ±0,2% pełnego zakresu skali.

Słowa kluczowe: lepkość, krzywe płynności, wiskozymetr, właściwości reologiczne

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content