Pomiary elipsometryczne

Wykonujemy kompleksowe pomiary elipsometryczne próbek wraz z ich analizą. Oferujemy:

  • możliwość badania podłoży o maksymalnej średnicy 200 mm,
  • wyznaczanie grubości cienkich warstw z materiałów przepuszczających lub częściowo przepuszczających światło,
  • szacowanie składu materiałów wieloskładnikowych,
  • pomiar grubości materiałów wielowarstwowych oraz wyznaczanie parametrów optycznych tych warstw,
  • mapowanie (2D) wyznaczanych parametrów (grubości i parametrów optycznych) na powierzchni próbki,
  • zakres spektralny pomiaru od 190 nm do 2 100 nm,
  • zakres ruchu kątowego ramion od 40° do 90°,
  • bogatą bazę materiałów umożliwiająca dopasowanie modelu do warunków pomiarowych i mierzonych materiałów.

Słowa kluczowe: elipsometr, pomiary elipsometryczne, analiza elipsometryczna, szacowanie składu, pomiar grubości, mapowanie 2D

kontakt: uslugi.cezamat@pw.edu.pl

Skip to content