News

przetargi zamówienia publiczne 8 sierpnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 4.09.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 4.09.02017 r.: zobacz wzór umowy – po modyfikacji SIWZ: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1-3, 6: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 4-5 postępowania: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 30 czerwca 2017 Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 7.07.2017 r. na pytanie wykonawcy: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 28 kwietnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa rezystów do litografii wraz z odczynnikami

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa rezystów do litografii wraz z odczynnikami ogłoszenie o zamówieniu: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 25 kwietnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 5.05.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 5.05.2017 r.: zobacz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji SIWZ: zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 3, 4, 8-9 postępowania: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty …

przetargi zamówienia publiczne 12 kwietnia 2017 Przeprowadzenie jednorazowego serwisu oraz jednorazowego okresowego przeglądu gwarancyjnego instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie jednorazowego serwisu oraz jednorazowego okresowego przeglądu gwarancyjnego instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT ogłoszenie o zamówieniu: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 2-4, 6, 9-16 oraz 19-21 postępowania: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 5, 8, 17, 18: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części …

przetargi zamówienia publiczne 17 marca 2017 Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 29.03.2017r. na pytania Wykonawców: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 29.03.2017r.: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o unieważnieniu części 1, 8 oraz 9 postępowania: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – części 2-7: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 17 marca 2017 Świadczenie usług serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Świadczenie usług serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT ogłoszenie o zamówieniu: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 2-6, 8, 10, 14, 20, 22 oraz 30-31 postępowania: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 15 postępowania: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 9, 11-12, …

przetargi zamówienia publiczne 11 stycznia 2017 Dostawa sukcesywna ciekłego azotu LN2 w ilości 100 ton na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna ciekłego azotu LN2 w ilości 100 ton na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedź z dnia 27.01.2017r. na pytanie wykonawcy: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 27.01.2017 r.: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zobacz

Skip to content