Świadczenie usług serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

17 marca 2017

Nazwa postępowania: Świadczenie usług serwisu i konserwacji oraz okresowych przeglądów gwarancyjnych instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

 • ogłoszenie o zamówieniu: zobacz
 • informacja z otwarcia ofert: zobacz
 • zawiadomienie o unieważnieniu części 2-6, 8, 10, 14, 20, 22 oraz 30-31 postępowania: zobacz
 • zawiadomienie o unieważnieniu części 15 postępowania: zobacz
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 9, 11-12, 24-29: zobacz
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 32: zobacz
 • zawiadomienie o unieważnieniu części 19 postępowania: zobacz
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 7, 13, 16, 17: zobacz
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1: zobacz
 • zawiadomienie o unieważnieniu części 18 postępowania: zobacz
 • zawiadomienie o unieważnieniu części 21 postępowania: zobacz
 • zawiadomienie o unieważnieniu części 23 postępowania: zobacz
Skip to content