Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

17 marca 2017

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

  • ogłoszenie o zamówieniu: zobacz
  • odpowiedzi z dnia 29.03.2017r. na pytania Wykonawców: zobacz
  • modyfikacja SIWZ z dnia 29.03.2017r.: zobacz
  • informacja z otwarcia ofert: zobacz
  • informacja o unieważnieniu części 1, 8 oraz 9 postępowania: zobacz
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – części 2-7: zobacz
Skip to content