Przeprowadzenie jednorazowego serwisu oraz jednorazowego okresowego przeglądu gwarancyjnego instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

12 kwietnia 2017

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie jednorazowego serwisu oraz jednorazowego okresowego przeglądu gwarancyjnego instalacji i urządzeń budynkowych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

  • ogłoszenie o zamówieniu: zobacz
  • informacja z otwarcia ofert: zobacz
  • zawiadomienie o unieważnieniu części 2-4, 6, 9-16 oraz 19-21 postępowania: zobacz
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 5, 8, 17, 18: zobacz
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 7: zobacz
Skip to content