Dostawa sukcesywna ciekłego azotu LN2 w ilości 100 ton na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

11 stycznia 2017

Nazwa postępowania: Dostawa sukcesywna ciekłego azotu LN2 w ilości 100 ton na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

  • ogłoszenie o zamówieniu: zobacz
  • odpowiedź z dnia 27.01.2017r. na pytanie wykonawcy: zobacz
  • modyfikacja SIWZ z dnia 27.01.2017 r.: zobacz
  • informacja z otwarcia ofert: zobacz
  • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zobacz
Skip to content