News

aktualności 24 maja 2022 Pracownik CEZAMAT otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Aleksander Gryciuk z CEZAMAT otrzymał stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia.

aktualności 10 maja 2022 Zarządzenie nr 31/2022 Rektora PW z dnia 5/05/2022

Zarządzenie nr 31 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach Politechniki Warszawskiej

aktualności 31 marca 2022 Nowa publikacja pracowników CEZAMAT

Naukowcy z Działu Diagnostyki Medycznej przygotowali pracę przeglądową dotyczącą potencjału wykorzystania oddziaływań nanocząstek z białkami w bioanalityce.

aktualności 4 marca 2022 Oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej wyraża pełną solidarność z Narodem Ukraińskim walczącym z rosyjską bezprawną i niczym nie usprawiedliwioną agresją. Deklarujemy nasze pełne wsparcie zarówno dla osób walczących o swoją niepodległość i suwerenność, jak i dla wszystkich osób poszkodowanych oraz uchodźców, którzy uciekają od wojny w swoim kraju. Popieramy też wszystkie działania Narodu ...
aktualności 1 marca 2022 Dwa projekty naukowców z CEZAMAT otrzymały grant badawczy POSTDOC PW II

Wnioskowane projekty prof. dr. hab. inż. Romualda Becka oraz dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. uczelni, zostały skierowane do finansowania w II edycji konkursu na projekty badawcze POSTDOC PW.

aktualności 22 lutego 2022 Uczelniane seminarium BIOTECHMED-2

23-25 lutego odbędzie się seminarium, podczas którego kierownicy projektów naukowych w konkursie BIOTECHMED-2 zaprezentują wyniki swoich badań.

aktualności 16 lutego 2022 Naukowcy kontra COVID-19

Pracownicy naukowi CEZAMAT przedstawią rezultaty swoich badań podczas uczelnianego seminarium w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

aktualności 2 lutego 2022 Monografia pod redakcją naszych naukowców

„Sensory chemiczne i biosensory” to tytuł monografii pod redakcją prof. Zbigniewa Brzózki, prof. Elżbiety Malinowskiej i prof. Wojciecha Wróblewskiego.

aktualności 18 stycznia 2022 Tajemnice miodu z naszej pasieki

Od kilku miesięcy mamy na Politechnice Warszawskiej własne ule. Dzięki pracy mieszkających w nich pszczół i opiekującego się pasieką pszczelarza doczekaliśmy się pierwszej partii Miodu Rektorskiego.

aktualności 11 stycznia 2022 Projekt dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. PW, został zaklasyfikowany do finansowania w ramach BioTechMed_LAB-1

Celem konkursu BioTechMed_LAB-1 było wzmocnienie bazy aparaturowej, umożliwiającej wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” oraz zagadnień pokrewnych.

Skip to content