Warsztaty MAB

26 maja 2024

22 maja 2024 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie nowego działu w CEZAMAT PW – Działu Centera.

Dział Centera podjął prace w obszarze technologii terahercowych oraz rozpoczął realizację projektu „Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA2” pod kierownictwem prof. Wojciecha Knapa i prof. Marka Potemskiego, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB).

W spotkaniu udział wzięli prof. Maciej Żylicz – Prezes Zarządu FNP, prof. Adam Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele konsorcjantów projektu Cezamat, w tym prof. Roman Puźniak – Dyrektor Instytutu Fizyki PAN i prof. Michał Boćkowski – Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, a także przedstawiciele innych jednostek Politechniki Warszawskiej, Mariusz Wielec – Dyrektor CEZAMAT PW i członkowie zespołu CENTERA.

W trakcie warsztatów prof. Wojciech Knap przybliżył zgromadzonym ideę praktycznego wykorzystania fal terahercowych oraz genezę postania zespołu CENTERA. Prof. Romuald Beck – Pełnomocnik ds. projektów strategicznych w CEZAMAT PW przedstawił historię powstania, aktualną infrastrukturę i bieżący zakres działalności Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat został zrealizowany przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu „Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w programie „Nauka dla Społeczeństwa”.

Skip to content