CEZAMAT Politechniki Warszawskiej w konsorcjum Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki

28 maja 2024

Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki będzie wspólnym przedsięwzięciem trzech jednostek naukowych, finansowanym ze środków KPO: Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (lider), Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz CEZAMAT PW.

Realizacja zaplanowanej inwestycji pozwoli na stworzenie nowoczesnego na skalę światową centrum kompetencji, umożliwiającego realizację agendy badawczej na nieosiągalnym dotychczas poziomie. Dzięki temu polskie firmy będą posiadać szerszy dostęp do zaawansowanej infrastruktury badawczej projektowanej ściśle pod ich potrzeby oraz będą miały większe szanse na pozyskanie międzynarodowych grantów i partnerów badawczych.

Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki przyczyni się również do rozwoju innowacji technologicznych, pozwalających polskim przedsiębiorstwom osiągnąć przewagę konkurencyjną, do umożliwienia postępu w obszarach mikroelektroniki i fotoniki, a także do przyspieszenia transferu nowoczesnych technologii do gospodarki.

W ramach przedsięwzięcia Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej zakupi i uruchomi nową aparaturę technologiczną, diagnostyczną oraz pomiarową w istniejących już laboratoriach. Aparatura dostępna w CEZAMAT PW w połączeniu z przewidzianymi do zakupu urządzeniami utworzy unikatową linię technologiczną w skali kraju do wytwarzania fotonicznych układów scalonych oraz przyrządów mikroelektronicznych. Będzie to jedyna aparatura w pełni dostosowana do podłoży o rozmiarach 200 mm w tej części Europy.

Zrealizowanie inwestycji i zaplanowanej agendy badawczej umożliwi CEZAMAT PW zdobycie nowych możliwości technologicznych i kompetencji w zakresie technologii półprzewodnikowych, w szczególności w zakresie wytwarzania i integracji elementów oraz podzespołów fotoniki zintegrowanej, a także przyrządów mikroelektronicznych nowej generacji.

W ramach całego przedsięwzięcia koszt inwestycji CEZAMAT PW wyniesie ponad 97 mln zł, z czego dofinansowanie będzie wynosić 70 mln zł. Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

 

Skip to content