Warsztaty Klastra NTMED „Nauka – biznes: Innowacje w medycynie i zdrowiu”

19 czerwca 2024

18 czerwca 2024 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbyły się warsztaty Klastra NTMED zrealizowane w ramach CEZAMAT HUB. W czasie warsztatów zaprezentowano osiągnięcia naukowe i technologiczne partnerów naukowych oraz omówiono możliwości finansowania i współpracy w sektorze medycznym.

Warsztaty dedykowane zwiększeniu efektywności współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wspieraniem procesów innowacyjności zostały otwarte przez przedstawiciela Koordynatora Klastra NTMED – Aleksandrę Mościcką-Studzińską – zastępcę dyrektora Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

W części poświęconej rozwojowi technologii medycznych uczestnicy wysłuchali prezentacji:

– „FotoBioAktywne MXenes dla ochrony mikrobiologicznej powierzchni” – dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. PW, Politechnika Warszawska,
– „Biwalentne immunoliposomy do terapii raka potrójnie negatywnego sutka” – dr n. farm. Małgorzata Milczarek, Narodowy Instytut Leków,
– „Biopolimer czystości farmaceutycznej otrzymywany w systemie bakteryjnym E. coli” – dr inż. Jolanta Janiszewska, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego,
– „Zmniejszająca urazy powłoka wyrobów medycznych aktywnie wydzielająca izoprenalinę” – dr Jakub Trzciński, Politechnika Warszawska,
– „Technologia wytwarzania różnych form użytkowych chitozanu stosowanych do ochrony zdrowia” – dr inż. Maria Wiśniewska-Wrona, Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny,
– „Wielofunkcyjne kompozytowe materiały implantacyjne do wypełniania ubytków kości i regeneracji tkanki kostnej” – dr inż. Monika Biernat, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
–  „EPGuard – teleinformatyczny system interaktywnego monitorowania stanu zdrowia osób z chorobami układu oddechowego” – dr inż. Aleksander Sobotnicki, Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny,
– „Przenośny detektor gruźlicy” – dr inż. Maciej Trzaskowski, Politechnika Warszawska.

Uczestnicy warsztatów aktywnie uczestniczyli w dyskusji, analizując możliwości zastosowania rozwiązań, wyzwania związane z komercjalizacją technologii czy definiując dalsze elementy rozwoju produktów.

Druga część warsztatów dedykowana była finansowaniu w kraju i na arenie międzynarodowej projektów z obszaru zdrowia, w tym możliwościom współpracy w ramach partnerstw europejskich. Tematom tym były poświęcone wystąpienia dr. Adama Dawidziuka – Koordynatora Branżowych Punktów Kontaktowych oraz dr Moniki Ślęzak z Branżowego Punktu Kontaktowego „Technologie Medyczne i Zdrowie”. Podczas sesji uczestnicy wysłuchali również wystąpienia Zuzanny Kot z INVESTIN sp. z o.o., która przybliżyła założenia konkursu „Startuj z Mazowsza”.

W ramach warsztatów powitano nowych członków Klastra NTMED, zawarte zostały umowy z:
– Narodowym Instytutem Leków, reprezentowanym na wydarzeniu przez dr hab. Małgorzatę Kęsik-Brodacką, prof. NIL – Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych,

– BioCloner Health sp. z o.o., reprezentowaną przez Macieja Gołaszewskiego – Członka Zarządu,

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, reprezentowanym przez dr inż. Jolantę Janiszewską,

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzkim Instytutem Technologicznym, reprezentowanym przez dr Longinę Madej-Kiełbik – Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej,

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym, reprezentowanym przez dr. inż. Aleksandra Sobotnickiego – Dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej,

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiem Instytutem Technologicznym, reprezentowanym przez dr inż. Joannę Sulej-Chojnacką – Kierownik Sekcji Rozwoju Materiałów Inżynierskich,

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, reprezentowanym przez dr inż. Małgorzatę Niziurską – Zastępcę Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji,

– Biovalley Spółdzielnię Socjalną, reprezentowaną przez Małgorzatę Haller de Hallenburg – Prezes Zarządu.

 

 

Spotkanie było okazją dla partnerów Klastra NTMED do wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy, a przede wszystkim przedyskutowania nowych obszarów kooperacji przedstawicieli sektora tworzącego innowacje dla medycyny i farmacji.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Nauka dla Społeczeństwa: Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, NdS/537039/2021/2021

Skip to content