Warsztat Hub Innowacji – Inauguracja Mazovia EDIH

17 czerwca 2024

12 czerwca 2024 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii odbyły się warsztaty Hub Innowacji, w czasie których rozpoczęto działalność projektu Mazovia EDIH.

Konferencję otworzył Dyrektor CEZAMAT PW Mariusz Wielec, a koordynator projektu Mazovia EDIH Krzysztof Lipiec ogłosił rozpoczęcie świadczenia usług w ramach innowacyjnego centrum pomocy dla biznesu w obszarze transformacji cyfrowej. Działalność ta bezpośrednio łączy się z rolą CEZAMAT PW jako miejsca, w którym przedstawiciele mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) będą mogli uzyskać dostęp do wiedzy i technologii, zarówno w zakresie usług badawczych świadczonych przez CEZAMAT PW, jak również w zakresie wzajemnego wsparcia i sieciowania partnerów, budujących ekosystem na terenie województwa mazowieckiego.

Gościem Honorowym wydarzenia była Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podczas wydarzenia zaprezentowano we współpracy z IZTECH i Łukasiewicz-PIAP możliwości innowacji cyfrowych dla MŚP w ramach Mazovia EDIH. Zaprezentowano również projekty „Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji Mazovian StartUPolis” oraz „Europejska infrastruktura badawcza na potrzeby półprzewodnikowych układów scalonych INFRACHIP” realizowane w CEZAMAT PW.

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń oraz potrzeb między uczestnikami, promocję oferty CEZAMAT PW i Mazovia EDIH oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki a biznesem. Goście mieli również możliwość zwiedzić laboratoria CEZAMAT PW, zapoznać się z możliwościami badawczymi oraz kierunkami badań, prowadzonych w jednostce.

Partnerami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Projekt European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH) wspiera wdrażanie i wykorzystanie potencjału cyfrowego. Poprzez połączenia technologii wspomagających z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi Mazovia EDIH przyczynia się do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji sektora przemysłowego na poziomie regionalnym i krajowym.

W ramach warsztatów projektu Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii skupiono się na efektywności współpracy Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT z otoczeniem gospodarczym, wspieraniu procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji w przypadku dużych infrastruktur badawczych w obszarach mikroelektroniki, fotoniki i bionanotechnologii.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Nauka dla Społeczeństwa: Hub Innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, NdS/537039/2021/2021

Skip to content