Projekt dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. PW, został zaklasyfikowany do finansowania w ramach BioTechMed_LAB-1

11 stycznia 2022

Celem konkursu BioTechMed_LAB-1 było wzmocnienie bazy aparaturowej, umożliwiającej wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” oraz zagadnień pokrewnych.

Projekt kierowany przez dr hab. Monikę Staniszewską, prof. PW, zakłada zakup automatycznego czytnika do badania oddziaływań immunologicznych Eli Spot AID vSpot Spektrum o wartości 177 352,00 zł.

Planowana do zakupu infrastruktura badawcza to uznane narzędzie w nowoczesnej medycynie, które zapewni przeprowadzenie enzymatycznych testów immuno-spot (synonimy: ELISA Spot, ELISA-plaque).

Eli Spot konsekwentnie gruntuje sobie pozycję w biotechnologii (produkcji i selekcji przeciwciał), wakcynologii (produkcji i testowaniu szczepionek), immunologii (badaniach naukowych i diagnostyce), chorobach zakaźnych (testach diagnostycznych o podwyższonej czułości), czy wreszcie onkologii (rozwoju immunoterapii i testowaniu leków przeciwnowotworowych) oraz alergologii doświadczalnej i klinicznej – zaznaczyła we wniosku konkursowym prof. Staniszewska.

 

Automatyczny czytnik do badania oddziaływań immunologicznych Eli Spot AID vSpot Spektrum posłuży realizacji zadań badawczych w nowo przedłożonym projekcie, zakładającym zbadanie funkcji/udziału komórek tucznych w patogenezie COVID-19. Urządzenie będzie również wykorzystywane w licznych projektach realizowanych w obszarze tematycznym POB BIB.

Zakup aparatury stanowi uzupełnienie infrastruktury badawczej Laboratorium Biologii i Diagnostyki Molekularnej Patogenów w CEZAMAT, w celu stworzenia ‘Core Facility’ zapewniającego szeroki wachlarz badań w zakresie analiz bio-molekularnych.

W konkursie BioTechMed_LAB-1 wyłoniono 6 beneficjentów, a łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 999 947,20 .

Więcej informacji o wynikach konkursu

 

Skip to content