Politechnika Warszawska członkiem projektu InfraChip

1 sierpnia 2023

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej jako jedynej polskiej jednostce przyznano dofinansowanie w ramach projektu InfraChip (HORIZON-INFRA-2023-SERV-01).

Głównym celem projektu Infrachip (European Research Infrastructure on Semiconductor Chips) jest utworzenie pierwszej zintegrowanej, rozproszonej infrastruktury badawczej na rzecz zrównoważonego rozwoju przyszłych półprzewodnikowych układów scalonych nowej generacji.

InfraChip ma zapewnić zdolność Europy do innowacji na wczesnym i średnim poziomie gotowości oraz realizować transformację cyfrową i ekologiczną Unii Europejskiej. Osiągnięcia te będą możliwe, dzięki zaangażowaniu odpowiedniej liczby ekspertów, specjalistycznej wiedzy, infrastrukturze technologicznej oraz inwestycjom w najnowocześniejszy sprzęt.

Opierając się na istniejących społecznościach infrastruktur badawczych, a mianowicie ASCENT+ w nanoelektronice, EMERGE w zrównoważonej elastycznej elektronice i EnABLES w zasilaniu Internetu rzeczy (IoT), inicjatywa InfraChip przyczyni się do rozwoju najnowocześniejszych technologii poprzez wspieranie kompleksowych multi- i -transdyscyplinarnych projektów na potrzeby technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Te zorientowane na wyzwania projekty będą ukierunkowane na wprowadzenie nowych materiałów, weryfikację koncepcji i studia wykonalności nowych procesów produkcyjnych lub przełomowych technologii. Aby przyspieszyć przenoszenie wyników z laboratorium do fabryki, InfraChip skieruje działania projektowe do ośrodków testowania europejskich centrów innowacji cyfrowych i linii pilotażowych.

InfraChip będzie również rozwijać talenty i szkolić wykwalifikowaną kadrę w ramach programu akceleracji badań oraz dodatkowych praktycznych kursów, aby wspierać innowatorów rozpoczynających karierę zawodową w przemyśle półprzewodników. Jako całość InfraChip znacząco przyczyni się do zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego w ramach celów Europejskiego Aktu w sprawie chipów.

Politechnice Warszawskiej jako jedynej polskiej jednostce przyznano dofinansowanie. Zespół Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej znalazł się w międzynarodowym gronie 14 instytucji (w tym m. in. TYNDALL, CNRS, AMO, Silicon Saxony, NCSR Demokritos), które będą tworzyć europejską infrastrukturę badawczą na potrzeby nowej generacji półprzewodnikowych układów scalonych (HORIZON-INFRA-2023-SERV-01).

 

 

Skip to content