Staż zagraniczny w ramach „Najlepsi z najlepszych PW”

22 lutego 2024

Dr inż. Patrycja Baranowska z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej odbywa staż zagraniczny w Instytucie Bioinżynierii Katalonii.

Wśród laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” znalazło się aż 4 pracowników CEZAMAT PW. Dzięki temu konkursowi dr inż. Patrycja Baranowska z Działu Biotechnologii Medycznej mogła wziąć udział w trzymiesięcznym stażu w Instytucie Bioinżynierii Katalonii (Institute for Bioengineering of Catalonia, IBEC) w grupie Nanobioengineering.

Instytut Bioinżynierii Katalonii IBEC zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych i stosowanych w bioinżynierii i nanomedycynie, w których eksperci pracują m.in. nad regeneracją tkanek, biomechaniką, dynamiką molekularną, biomimetyką, dostarczaniem leków, narządami „na chipie” oraz migracją komórek.

Staż naukowy dr inż. Patrycji Baranowskiej dotyczy opracowania nowoczesnych systemów do badań komórkowych. Prace skupione są na stworzeniu modelu odwzorowującego barierę krew-mózg (blood-brain barrier-on-a-chip, BBB-on-chip) oraz jego integracji z biosensorami.

Konkurs „Najlepsi z najlepszych PW” ma za zadanie wspierać młodych naukowców w rozwoju kariery akademickiej i jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
Obecnie trwa nabór do II edycji konkursu.
Więcej informacji: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Trwa-nabor-do-II-edycji-konkursu-Najlepsi-z-Najlepszych

 

 

Skip to content