Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”

14 lutego 2024

Politechnika Warszawska przystąpiła jako Partner do projektu Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”. Realizacja projektu już wkrótce ruszy w CEZAMAT PW!

Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” to przedsięwzięcie, które będzie realizowane wspólnie przez ośrodki innowacji z Mazowsza, tj. Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) jako lidera – Animatora Platformy, Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Radomski oraz Fundację Przemysłu Technologicznego.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa mazowieckiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarach: produkcji maszyn i urządzeń, energii, ekologii oraz żywności i przemysł rolno-spożywczego poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.  Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego.

Realizacja projektu potrwa 3 lata, w czasie których zrealizowanych zostanie 6 cykli inkubacji, a w każdym powstanie po ok. 30 nowych firm. Planuje się przygotowanie 180 startupów do wejścia na rynek w oparciu o metodykę „24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości” (budująca oś pracy warsztatowej i samodzielnej startupu) i metodykę „Quick Look” – uwzględniającą model KTH Innovation Readiness Level. Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne zorientowane branżowo zgodnie z ww. inteligentnymi specjalizacjami Polski Wschodniej, w tym wymagające wsparcia B+R.

W ramach projektu będziemy zapraszać osoby z ciekawymi pomysłami związanymi z rozwojem nowych technologii. Udział w projekcie umożliwi rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania nowej spółki do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu/usługi. Uczestnikom zaoferujemy opiekę profesjonalnych managerów inkubacji i ekspertów, pomoc prawną, doradztwo księgowe, specjalistyczne szkolenia i wsparcie technologów z laboratoriami podczas tworzenia produktu/usługi, a dla najlepszych także umiędzynarodowienie (sieć kontaktów MITEF i EIT).

Projekt pomoże przyspieszyć konwergencję regionu Mazowsza z całym Makroregionem i pozostałą częścią kraju oraz wpisuje się w Nowy Europejski Plan na rzecz Innowacji. Warto wspomnieć, że Łukasiewicz-ITEE i Politechnika Warszawska są Mazowieckimi Instytucjami Otoczenia Biznesu akredytowanymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, który wspiera funkcjonowanie Platformy StartUPolis.

Projekt będzie finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów (Komponent I: Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego).

Skip to content