Przyznano grant wewnętrzny wspierający złożenie wniosku w konkursie ERC

11 grudnia 2021

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano tylko jeden projekt.

 

Laureatem konkursu na granty wewnętrzne, finansowane ze środków projektu ,,Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, dla pracowników PW, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), został prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

 

Skip to content