Dwa projekty naszych pracowników otrzymały grant badawczy BIOTECHMED-3

15 grudnia 2021

Wnioskowane projekty dr inż. Magdaleny Flont oraz dr inż. Pauliny Trzaskowskiej zostały skierowane do finansowania w III edycji konkursu na projekty badawcze BIOTECHMED w kategorii Start.

Podstawowym celem projektów badawczych BIOTECHMED-3 jest upowszechnienie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie przez zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej. Tematyka projektów powinna dotyczyć badań z zakresu biotechnologii, inżynierii biomedycznej, innowacyjnych technologii dla medycyny oraz diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych.

W ramach konkursu wyodrębniono kategorię Advanced (maksymalny budżet projektu 250 000 zł) oraz kategorię dla młodych naukowców Start (maksymalny budżet projektu 120 000 zł). Łącznie do konkursu zgłoszono 24 projekty, a do sfinansowania skierowano 7 wniosków.

Tematem projektu dr inż. Magdaleny Flont „Systemy Lab-on-a-chip do badań nad różnicowaniem komórek pierwotnych w kierunku fibroblastów związanych z rakiem (CAF)” jest analiza procesów związanych z kancerogenezą, czyli zmianami komórkowymi, które towarzyszą powstawaniu chorób nowotworowych i przerzutów. Projekt dotyczy specyficznego typu komórek prawidłowych: fibroblastów, które są głównym składnikiem mikrośrodowiska nowotworowego i w sprzyjających warunkach przekształcają się w CAF (cancer associated fibroblasts), czyli fibroblasty związane z rakiem. Wiadomo, że CAF powstają w wyniku interakcji z komórkami nowotworowymi i endogennymi czynnikami biochemicznymi, jednak mechanizm transformacji fibroblastów podczas kancerogenezy nadal pozostaje przedmiotem intensywnych badań. Głównym celem projektu będzie wykorzystanie innowacyjnych mikrosystemów typu Lab-on-a-chip do imitowania w warunkach in vitro fizjologicznych warunków mikroprzepływu. Opracowane mikrosystemy zostaną wykorzystane do hodowli i różnicowania fibroblastów do CAF, które w istotny sposób mogą wpływać na indukowanie chemiooporności komórek nowotworowych oraz ich odpowiedź na leczenie.  Projekt będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Chemicznym PW.

Projekt dr inż. Pauliny Trzaskowskiej pt. „Polikatecholaminowe powłoki biozgodne na stali nierdzewnej” dotyczy opracowania powłok na powierzchni metali przeznaczonych do implantacji do układu krwionośnego, takich jak na przykład stenty. Powłoki te będą miały za zadanie poprawić interakcje metalu z tkankami, w tym z krwią, a tym samym umożliwić długotrwałą implantację bez ryzyka powstawania skrzepów i stanów zapalnych. Powłoki będą wykonywane innowacyjną metodą, opatentowaną przez zespół z Politechniki Warszawskiej. Będą się składać z polikatechloamin – związków naturalnych wykazujących obiecujące właściwości biozgodne. W czasie trwania projektu powłoki zostaną poddane analizie właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych. Zbadana zostanie ich trwałość, odporność na roztwory sterylizujące, oraz wpływ na komórki w bezpośrednim kontakcie. Na powierzchni otrzymanych materiałów przeprowadzone zostaną hodowle mysich i ludzkich fibroblastów oraz ludzkich komórek osteoblastopodobnych, a następnie komórki zostaną poddane obrazowaniu i analizie z wykorzystaniem metod immunochemicznych. Sprawdzony zostanie również wpływ materiałów na ludzkie płytki krwi. Projekt będzie przeprowadzony we współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW oraz University Hospital Erlangen.

 

Skip to content