Projekt dr. Jakuba Trzcińskiego otrzymał finansowanie w konkursie NCN Miniatura-6

15 grudnia 2022

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN.

„Otrzymywanie anizotropowych nanocząstek złota w rozpuszczalnikach węglanowych” to tytuł zwycięskiego projektu przygotowanego przez dr. Jakuba Trzcińskiego z Działu Biotechnologii Medycznej Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest zbadanie procesu otrzymywania anizotropowych nanocząstek złota o architekturze dziesięciościanów o podstawie pięciokąta podczas jednoetapowej syntezy w rozpuszczalnikach węglanowych, będących z jednej strony rozpuszczalnikiem, oraz jednocześnie reduktorem związków złota (KAuCl4, HAuCl4). Proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w wysokoczułych sensorach plazmonowych, oraz jako potencjalne platformy do zastosowań biomedycznych.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach konkursu NCN Miniatura-6 to 49 211,00 zł.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

 

Skip to content