Pracownia Bioinformatyki i Struktury Genomu

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia Bioinformatyki i Struktury Genomu powstała w 2022 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT i jest częścią Działu Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki. W pracowni prowadzimy analizy bioinformatyczne, mające na celu zrozumienie różnych aspektów biologii molekularnej, takich jak:

1) Analiza funkcjonalna trójwymiarowej struktury genomu, która jest ważną częścią poznania jaką rolę pełnią interakcje chromatyny. Jest to analiza wybranych interakcji genów w celu określenia i przeanalizowania tych, które są zaangażowane w regulację wyspecjalizowanych procesów biologicznych. Tworzymy narzędzia do (i) pomiaru zmian struktury genomu pomiędzy różnymi typami komórek lub warunkami, którym są poddane, (ii) poszukiwania terminów ontologii genów nadreprezentowanych w kontaktach genów – narzędzie GO-a-GO, (iii) powiązania modyfikacji chromatyny z różnymi elementami jej trójwymiarowej struktury.

2) Analiza różnic w ekspresji genów i analiza funkcjonalna tych różnic w badaniach (i) nad uniwersalną platformą do szybkiego testowania szczepionek ochronnych przeciwko COVID-19 i innych chorób wirusowych, (ii) nad leczeniem pacjentów z infekcjami grzybiczymi, (iii) nad sposobem działania terapii skojarzonej oraz rozwoju nowych i skutecznych metod leczenia pacjentów z nowotworami.

3) Analiza metagenomiczna próbek środowiskowych.

4) Analiza danych z eksperymentów badających nowe aspekty organizacji chromatyny. Zastosowanie uczenia maszynowego do powiązania modyfikacji chromatyny z nowymi strukturami.

5) Budowanie modeli prognostycznych do klasyfikacji nowotworów i spersonalizowanego leczenia pacjentów z mięsakami tkanek miękkich.

Współpraca

 1. Monika Staniszewska, Laboratorium Biologii Patogenów i Diagnostyki Molekularnej, CEZAMAT Politechnika Warszawska
 2. Andrew Belmont, Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign, USA
 3. Dr Aleksander Jankowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 4. mgr inż. Pola Łomża-Kalinowska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 5. dr Aneta Borkowska, prof. Piotr Rutkowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 6. Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
 7. Dr Heng-Chang Chen, Laboratorium Wirusologii Ilościowej, Łukasiewicz – PORT, Wrocław

Aparatura

 1. Urządzenie do sekwencjonowania MinION Mk1B i 2x Mk1C Oxford Nanopore
 2. LENOVO ThinkStation P620, AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12 rdzeni, 24 wątki, taktowanie 4,1 GHz (maks. 4,5 GHz), 5×2 TB, 128 GB pamięci RAM, NVIDIA RTX A2000 12 GB

Projekty realizowane w pracowni

 1. RND IB PW – „Narzędzie do analizy funkcjonalnej grup par genów i jego zastosowanie do par genów determinowanych przez kontakty chromatynowe” – 2023-2024, Teresa Szczepińska – liderka
 2. LIDER POB BIB 2 – „Diagnostyka biomarkerów mięsaków tkanek miękkich w stratyfikacji pacjentów i monitorowaniu wyników leczenia – medycyna spersonalizowana (ONCOTRACE)” – 2024-2025, Sachin Gadakh – współbadaczka
 3. NCN OPUS 25 – „Profilowanie molekularne mięsaków tkanek miękkich w guzie i krwi obwodowej w aspekcie odpowiedzi na leczenie i wczesnego wykrywania nawrotu lub rozsiewu” – 2024-2026, Teresa Szczepińska – współbadaczka

Pracownicy

 • dr Teresa Szczepińska kierowniczka pracowni
 • mgr Sachin Gadakh – bioinformatyk
 • Daryna Yakymenko – studentka
Skip to content