Nowa publikacja dr inż. Pauliny Trzaskowskiej

22 stycznia 2024

Artykuł „The potential of electropolymerized crosslinked PEGDMA coating on steel for further functionalization: Surface parameters and HMEC-1 cells attachment correlations” ukazał się w czasopiśmie „Applied Surface Science” nr 635/2023.

Publikacja zatytułowana „The potential of electropolymerized crosslinked PEGDMA coating on steel for further functionalization: Surface parameters and HMEC-1 cells attachment correlations” ukazała się w numerze 625/2023 czasopisma „Applied Surface Science” (140 pkt, IF+ 6.700) i dotyczy nanoszenia powłok polimerowych umożliwiających osadzanie się oraz wzrostu komórek śródbłonka.

W publikacji przedstawiono badania nad funkcjonalizacją opatentowanej przez nasz zespół metody elektropolimeryzowanej 1) grupami COOH powstałymi w wyniku elektropolimeryzacji kwasu akrylowego in situ oraz 2) cząsteczkami peptydów adhezyjnych zawierającym sekwencję REDV (arginina-kwas glutaminowy-kwas asparaginowy-walina). Otrzymane materiały poddano następnie hodowli komórek HMEC-1 (ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowej skóry).

Powierzchnię materiałów analizowano pod kątem chropowatości, zwilżalności i składu chemicznego za pomocą XPS. Wskazano, że zawartość COOH oczekiwana zmieniała się w zależności od stężenia kwasu akrylowego użytego do funkcjonalizacji i że wprowadzenie cząsteczek REDV dla każdego stężenia było skuteczne. Dla każdego wariantu wykreślono korelacje pomiędzy liczbą przylegających komórek a parametrami chropowatości powierzchni i wartościami kąta zwilżania. W przypadku tego typu materiałów korzystny jest niski kąt zwilżania, odzwierciedlający hydrofilowy charakter powierzchni. Istnieje jednak synergistyczny wpływ chropowatości, zwilżalności i składu chemicznego materiału na adhezję komórek i nie można go rozpatrywać z pominięciem innych.

Artykuł dostępny jest w formie open access: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157761

 

Paulina Trzaskowska, Ewa Rybak, Krystyna Jabłońska-Ławniczak, Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Anna Wolska, Jakub Krzemiński, Beata Butruk-Raszeja, Tomasz Ciach, „The potential of electropolymerized crosslinked PEGDMA coating on steel for further functionalization: Surface parameters and HMEC-1 cells attachment correlations”, Applied Surface Science, Volume 635, 2023, 157761, ISSN 0169-4332,

Skip to content